teisingas reikšmė

Kas yra teisingas? teisìngas, -a adj. (1) K, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, FrnW, -à (3) Š; L 1. SD130,139,172, N, I, M, Š, LL235 kuris laikosi moralės normų, elgiasi dorai, kuriuo galima pasitikėti, sąžiningas: Tai mano teisìngas žmogus, kuriam patikėjau J. Labai jau teisingas buvo: neapgaus, niekad nesumeluos rš. Ar tu tikiąs žmogus, ar tu netikiąs, visur turi būti teisìngas Grd. Žinojo, ką mūso tėvai teisìngi buvo Yl. Neteisingas sviedkas P. Matė, ka ji teisìnga tokia mergaitė, užtatai jis jos imt norėj[o] Pv. Gerūs žmones, teisìngūs Dgp. Neteisingì kaimynai tai blogai Mžš. Nebuvo godus, bet neteisingas M.Valanč. | Prie darbo jis teisìngas vyrukas (nereikia raginti) Gs. Teisìngas arklys: veža, kiek jis gali Sl. ^ Vis teisingas – bus laimingas Tlž. Kas teisingas – išmintingas PPr96(Pn). Abudu esav teisingu: vogti vien galiv eiti Skd. Teisìngas kap žydo bezmėnas Kt, Kb. Teisingas kaip žydo gorčius Krk, Grk. teisìngai adv., teisingaĩ: Seniau buvo teisingaĩ visur, o kai dabar, tai tik žiūria ka tiktai [apgauti] Pnd. ║ I kuris paiso teisybės, nešališkas: Tėvelis buvo geras, ale mama teisingèsnė Varn. ^ Du daiktai pasauly teisìngi: senatvė ir mirtis – visus sulygina VšR. Smertis teisìngas visiems Pžrl. 2. I, LL107, NdŽ, KŽ atitinkantis tiesą, pagrįstas tiesa, moralės normomis: Teisingas reikalavimas rš. Teisìnga (pelnyta) bausmė NdŽ. Fizikos uždavinysformuoti teisingą mokslinę pasaulėžiūrą rš. Kad ir kokia teisinga ir graži atrodytų svetima mintis, niekada nereikia visiškai pasiduoti jos įtakai rš. Ans mokėjo tų pasakų visokių, i teisìngų, i malagingų Rt. Labai dideliai užbaugino anus, pasakodamys dyvnus ir neteisingus daiktus P. Tavo ir neteisybė teisìnga Prn. Tegu kad ir visas namas išgirsta tuos mano teisingus priekaištus! rš. Sutartis teisingas, kurias pasirašiau, gerbiu J.Gruš. teisìnga n.: Kas teisìnga, tai teisìnga NdŽ. Ne viskas, ką jis sakė, buvo teisìnga Plšk. Neteisìnga piktadarį išteisinti, o nekaltą nubausti rš. Teisinga už gera atsilyginti geru, bet neteisinga už gera atsimokėti blogu rš. teisìngai adv. K, Rtr, DŽ, KŽ, Lž, teisingaĩ; I, N, L, Vv: Neskirdami, kas yra gera ir bloga, negalime teisingai pasielgti rš. Ka ans žmogus teisingas buvo, ans teisìngai viską dirbo Kal. Kruvinai nuplėšė jo garbę, o visai neteisingai Žem. Mano nuomone, tėte, tai bausk, aštriausiai bausk, bet tik teisingai A.Vien. Leisk ant manęs atakes, o aš ataduosiu kiekvienam teisingaĩ DP362. Geresniai turėti mažai, bet teisingai uždirbta M. Teisingaĩ gyvena Ob. Nuspręsti teisìngai NdŽ. Aš tau kaip seserelei pasakiau teisìngai Trk. Jau mergelė būs – ta nūmetė (išbūrė) mun tikrai teisingaĩ Trk. Visai teisìngai žmonys kalba Plšk. Jau aš teisìngai pasakau jumiem, tik teisìngai Srj. Kaip paklausi, teisìngai atsako, o teip vienas nušneka Krs. Pusė aštuonių – maž teisingaĩ, o maž i ne Dgp. Teisìngai (iš tiesų, tiesą sakant) – tai aš visai negimdžiau, čia va sesers mergaitė Plv. | patikslinant sakytą mintį: Vakar visą dieną, teisingiau – visą naktį negalėjau užmigti K.Saj. Mano užduotisparodyti arba, teisingiaus, nurodyti skaitytojui puikius gamtos aprašymus J.Bil. 3. teisėtas, pateisinamas: Taigi sugriešytų svietiškas žmogus, jeigu be teisingõs priežasties patsai ką pakrikštytų A.Baran. teisìngai adv.: Mato, kad teisìngai padaryta viskas Sb. Aš paleistas pasauly neteisìngai Grv. [Vilkas,] pagrobęs ėraitį, neteisingai suplėšė S.Dauk. Visi rimtūs sueję, visi teisìngai moterystėj gyvena Brž. Neteisìngai žmonys daro – į kapinius nekrikštytus pakavo[ja] Vgr. 4. tinkamas, priimtinas: Teisìngas planas NdŽ. Kaipgi neturi bijoties teisingo ir strošnio dekreto tėvo muno? P. 5. bažn. be kaltės, teisus: Tenai mokėsiu gerai teisingiemus, piktai kaltiemus SGII37. Anas ant kožno vierno o teisingo turi meilingą ranką savo, idante jo niekad nopleistų MP109. Šventiejai nevalgo, dėl to teisingi ir y[ra] Šts. teisìngai adv.: Neteisingai ažusilaikau SD1149. 6. tikslus: Tas teisìngas laikrodys, anàs atlinka Mžš. Tu paveizėk čia šitai tujau, atidaręs duris, tas y[ra] teisìngasis dziegorius Sd. teisìngai adv. DŽ, NdŽ, teisingaĩ J: Teisìngai eina laikrodis, tikryt nereikia, kai nustatai KzR. Kaip ans (laikrodis) eina teisingaĩ, kad i negražus Trk. 7. toks, kaip turi būti, tikras: Mūsų medus teisìngas – be cukraus Krž. Kai kukauka užkukuoja, pavasaris teisìngas daros Kkl. Nei čia teisìngas meduolis Pst. teisìngai adv.: Ta daina yr teisìngai dainuojama Plšk. Ans atsiklaupa tų poterų kalbėti, kalba teisingiáusiai (nesuklysdamas) Yl. Akys nesveikos, teisingai nematau Rk. 8. taisyklingas: Suvalkiečių tai teisingiáusia kalba Pžrl. Mūso neteisìnga kalba, o Gruzdžių juo neteisingèsnė Rdn. teisìngai adv.: Jie teisìngai kalbėjo, iš gramatiškos Pnm.

teisingas sinonimai

teisingas antonimai

Ką reiškia žodis teisingumas? Visi terminai iš raidės T.