sutartis reikšmė

Kas yra sutartis? sutartìs sf. (3b) [K], Š, DŽ, NdŽ, KŽ, sùtartis (1) 1. LL136, BŽ497, BIX156, L, Rtr, Kv, Prn susitariamasis aktas, dokumentas: Kas noria paimt [našlaičius globoti], tokias sùtartis parašo Mšk. Sutartiẽs [parduodami] nedarėm Grv. Mano žodis svarbiau už bet kokią sutartį A.Vien. Pati pasirašė savo ranka tą sùtartį su tais žmonėmis Slnt. Jam per sùtartį buvo leista paimti Plšk. Sutartyje pasakyta, kad iš manęs kąsnio neverši Mš. Čia Anė akimirksniui nurausta: juk sulaužyta neparašytoji tarpsutartis – nekalbėti apie tokius dalykus I.Simon. ^ Su mirtimi niekas nėra sutarties padaręs I.Simon. Sùtartį niekas nepadarė su mirtim Sutk. 2. J, LL235, Žg dviejų ar daugiau asmenų susitarimas dėl ko nors: Tos žemės nedraskydavo, pasidalydavo pagal sùtartį Grz. Jug sutartiẽs nebuvo, kumet atiduosi End. Sùtartys būdavo žodžiu Grv. Su anuo sutarčių̃ nesudirbsi nė kokių – į kramę, i mauk numie Trk. Sùtarty buvo arklys jam duot Alanton nuvažiuot Blnk. 3. Q564, N, [K], Š, L, Rtr, Škn sutarimas, sutikimas, sugyvenimas: Visi žino, kokia mūsų sutartìs Nv. Turto tai yra, tik sutartiẽs nėra Trgn. Tegul rimtis ir sutartis viešpatauja jūsų namuose Jn. Lygiai ir mes gyvensime meilėje ir sutarty! Mair. 4. susiderinimas ką darant, darna: Be sutartiẽs y[ra] sunkiau kulti Yl. Geriausia keturiuos sutartìs kult Vžns.

sutartis sinonimai

sutartis junginiai

  • Amsterdamo sutartis, EAEB sutartis, EAPB sutartis, EB sutartis, EEB sutartis, ES stojimo sutartis, Europos Sąjungos sutartis, Europos susivienijimo sutartis, Kotonu sutartis, Nicos sutartis, Salyginio deponavimo sutartis, administracinė sutartis, darbo sutartis, darbų sutartis, draudimo sutartis, išperkamosios nuomos sutartis, komercinė sutartis, nuomos sutartis, prisijungimo prie EB sutartis, prisijungimo sutartis, tiesioginė sutartis, vežimo sutartis, viešoji sutartis, viešojo tiekimo sutartis, viešųjų paslaugų sutartis, Šengeno sutartis
  • Amsterdamo sutartis, EAEB sutartis, EAPB sutartis, EB sutartis, EEB sutartis, ES stojimo sutartis, Europos Sąjungos sutartis, Europos susivienijimo sutartis, Nicos sutartis, administracinė sutartis, darbo sutartis, darbų sutartis, draudimo sutartis, komercinė sutartis, lengvatinė sutartis, nuomos sutartis, prisijungimo prie EB sutartis, prisijungimo sutartis, strateginės ginkluotės mažinimo sutartis, tiesioginė sutartis, vežimo sutartis, viešoji sutartis, viešojo tiekimo sutartis, viešųjų paslaugų sutartis, Šengeno sutartis
  • Amsterdamo sutartis, Astravos sutartis, Dovydiškių sutartis, Dubysos sutartis, Karlovicų sutartis, Krėvos sutartis, Kėdainių sutartis, Leobeno sutartis, Lietuvos-Tarybų Rusijos taikos sutartis, Mastrichto sutartis, Miuncheno sutartis, Nicos sutartis, Nunavuto sutartis, Rapalo taikos sutartis, Rapalo taikos sutartis (1920), Rapalo taikos sutartis (1922), Romos sutartis, Romos sutartis (1924), Suvalkų sutartis, Tarptautinė sutartis, Tordesilijo sutartis, Trianono sutartis, Utrechto sutartis, Verdeno sutartis, Versalio sutartis, Vilniaus-Radomo sutartis, Šengeno sutartis
Ką reiškia žodis sutartuvės? Visi terminai iš raidės S.