daugis reikšmė

Kas yra daugis? daũgis sm. (2) K; SPII98 ko nors didelis kiekis, būrys; didžioji dalis, daugelis, daugybė, daugumas: Daũgis daiktų Lp. Daũgis taip daro Vž. Čia daũgis moka dainų Drsk. Tais ruliais dar i dabar daugis tebkula sėmenis Plt. Toks daugis gyvolių dėl mažos ganyklos vos vargingai išsimaitinti galėjo S.Dauk. Gyventojų daugis, tirštis ir priauglis prieš karą K.Būg. Daũgis ir vienis yra daugybės ir vienybės principai FT. Mergų daũgis bit Zt. Daũgiuo reiks rytoj išvažiuoti Kal. Avà iš kiek daũgio, o tik tiek pririnkau! Lp. Šiandien važiuosiu į miestą, daug daũgio turiu pirkt Pjv. Didį daũgį primelavo Grdž. Padirbau nemažą daugį pintinių I. Par daũgį gazetų nė vardo nebžinau Šts. Per tą didelį daũgį mažai tegavom Žlp. Ar daugiañ (kiek posmų) mesi? Lp. Oi, daugis daugis mūsų brolelių, ne visi pas tėvelį LTR(Srj). Po teip daũgio tūkstančių metų DP11. Nuog daugio neprietelių ištraukei PK48. Išmintingas mokytojas bernelio daugiu silabisatūros teneapsunkina Mž16. ^ Kad daugio nori, tai mažo nustosi VoL451. Mažu daũgio ieško Krkl. Su mažu pasirodyk, su daugiù pasislėpk Sch89. ║ lingv.: Pilnio, arba daũgio, kilmininkas J.Jabl. ◊ meñkas daũgis niekniekis: Ar neriesis dėl menko daugio su kaimynėmis Vaižg.

daugis sinonimai

daugis antonimai

Ką reiškia žodis daugiskaita? Visi terminai iš raidės D.