prastas reikšmė

Kas yra prastas? 1. neturintis gerų savybių, menkas, blogas 2. nesugebantis, netinkamas 3. niekuo neišsiskiriantis, eilinis, paprastas 4. neišvaizdingas, negražus 5. liesas, be riebalų, be uždaro 6. lininis, marškonis 7. nesudėtingas, neįmantrus 8. sunkus, vargingas 9. nežadantis gero, nelinksmas 10. silpnas, nestiprus 11. turintis neigiamų moralinių ypatybių 12. piktas, nelemtas, blogas 13. neprivilegijuotas, nekilmingas, kilęs iš liaudies 14. nemokytas, neišsilavinęs 15. nuoširdus, atviras, tiesus 16. išgi visos dūšios Mž432 prastai adv Tasai temeldžiasi Dievo, kursai kožnam prastai duost BPII102 10 i įprastas

prastas sinonimai

Ką reiškia žodis prastata? Visi terminai iš raidės P.