gražumu reikšmė

Kas yra gražumu? gražumù adv., grãžumu geruoju, be piktumo: Gražumu nenori vokiečiai išeit rš. Kruką teko meilumu, gražumu raminti P.Cvir. Jei neduosi gražumù, tai paims piktumù Lp. Čia ne gražumù išėjo Mlt. Stengės su visais žmonėmis gražumu sugyventi rš. Grãžumu šį tą gal ir peši Kt. Grãžumu pasakysiu Nm. Kai negausiu grãžumu, reikalausiu piktumu Ig. ^ Gražumù akis išsibadysim Lp.

gražumu antonimai

Ką reiškia žodis gražumynas? Visi terminai iš raidės G.