bais reikšmė

Kas yra bais? baĩs (<baĩsiai) adv. Sdk, Trgn, Ds labai, didžiai; plg. baisus 4: Mokslas jam baĩs gerai sekasi Pnd. Ana dabar baĩs gražius raštus audžia Trgn. Baĩs gerai R405. Jį spaudžia lyg kokia baĩs didelė našta KII8. Bet pons vakmistras, tuojaus beržinį nutvėręs ir baĩs rėkaudams, taipo kalbėti pradėjo K.Donel.

Ką reiškia žodis baisa? Visi terminai iš raidės B.