smegenys reikšmė

Kas yra smegenys? smẽgenys sf. pl. (3b) Rtr, DŽ1, NdŽ, sm. (3b) NdŽ, smẽgens (3b) Š, Plv, Nm, Vlkv, Erž; LL90 1. Prn, PnmŽ, Snt anat. centrinė nervų sistemos dalis, kurią sudaro nervų skaidulos ir ląstelės, esančios žmogaus ir stuburinių gyvūnų kiauše ir stuburo kanale: Didžiosios smẽgenys (cerebrum) MedŽ98. Galvos smẽgenys (encephalon) MedŽ170. Nugaros smẽgenys (medulla spinalis) MedŽ329. Smegenys yra mąstymo ir sąmonės organas, mūsų intelekto substratas V.Laš. Smegenys sudarytos iš nervų ląstelių rš. Smegenų žievė ŽŪŽ107. Smegenų̃ sukrėtimas, suminkštėjimas, uždegimas NdŽ. Kraujas užejo an smegenų̃ (tokia buvo mirties priežastis) Dg. Į galvą pataikė, net smẽgenys ištiško Dkš. Smẽgens nėra sveikos LKT208(Graž). Jo smẽgenys džiūvo (sirgo tokia liga) Kbr. | prk.: Jo elektroninės smegenys niekada neklysta rš. ║ maistas iš kai kurių gyvulių smegenų: Antrajam patiekalui tinka veršelio smegenys su žirneliais sp. 2. prk. protas, išmanymas: Ištįsęs, o smẽgens nedideli Jrb. Smegenų̃ jam netrūksta NdŽ. Jo boba be smegenų̃ Btg. Gėrė – smẽgens pasigadino KzR. Ne margą niekutį, manau, bet žinias parneša, kurie vėjai žmonių smegenis drumsčia V.Krėv. Avys, jūs avys! be smegenų besančios Tat. ^ Žili plaukai, o piemens smegenys LTR(Grk). Smegenų kaip vištos užkulnyje LTR(Rs). 3. kaulų čiulpai: Kaulų smẽgenys NdŽ. Blužnis, kaip ir kaulo smegenys, gamina kraują rš. 4. Š, Šk dantenos: Dantų smẽgenys (smẽgens BŽ114) NdŽ. Du pieniniai dantys jau baltavo smegenyse rš. Neturi mamytė jokio dantelio, smegenimìs kramto Bgt. Šičia tos smẽgenys sutinę Brt. Mano dantys prie smegenų̃ buvo pajuodę Jrb. ^ Nors ir dantys į smẽgenis lenda iš pykčio, reikia kentėti Lkš. ◊ ikì (lig, lìgi) káulų (káulo) smegenų̃ labai smarkiai: Tu man insipykai ikì káulų smegenų̃ Ldvn. O juk jis dabar realistas iki kaulo smegenų! rš. Jonienė ligi kaulų smegenų persmelkta turto godulio rš. iš kakõs smẽgenis suñkti iš menko nieko žiūrėti naudos: Ji baisi nagas, iš kakõs smẽgenis suñktų Snt. rãganos smẽgenys NdŽ saulėje žvilgantis sniegas. smẽgenis džiovìnti daug galvoti, vargti, rūpintis: Daugis žmonių džiovina savo smegenis Tat. Ilgus metus džiovino smegenis prie mokslo knygų rš. smẽgenis išdžiovìnti (išė́sti) išsekinti protą, iškvaršinti galvą: Redakcijos darbas ir vasaros saulė išdžiovino redaktoriaus smegenis, nėra apierašyti Pt. Mun smẽgenys išėstì – kas nora, tas tevaldai Vn. smẽgenis krim̃sti neduoti ramybės, ko reikalaujant: Kai reikės, ir viskas bus! Nebekrimsk man smegenų… Žem. smẽgenis pakrùtinti pagalvoti: Tik tu pakrutink smegenis rš. smẽgenys suminkštė́jo (išdžiū́vo) nusilpo protas: Matyt, jo smẽgenys suminkštė́jo, jei nesupranta Mrj. Man smẽgenys galvoj išdžiuvo dėl tų rūpesčių Klvr. šiknojè (po šiknà, po šū́dą Plv) smegenų̃ ieškóti vlg. priekabiai ieškoti, reikalauti, teirautis ko nesamo, nežinomo, neaiškaus: Íeškai šiknõ[je] smegenų Kt. Neieškók po šiknà smegenų̃ Klvr.

smegenys sinonimai

smegenys junginiai

  • (nugaros) smegenys, styga, dantų smegenys, kaulų smegenys, nugaros smegenys, stuburo smegenys, vidurinės smegenys
  • Galinės smegenys, Galvos smegenys, Nugaros smegenys, Pailgosios smegenys, Rombinės smegenys, Sala (galvos smegenys), Tarpinės smegenys, Tiltas (smegenys), Uodžiamosios smegenys, Užpakalinės smegenys, Vidurinės smegenys
Ką reiškia žodis smegenėlės? Visi terminai iš raidės S.