rytas reikšmė

Kas yra rytas? 1 rýtas sm. (3, 1) 1. R, K dienos pradžia: Rýtas aušta, zaria regėtis Grv. Dar tik rytas prašvito, saulė dar negreitai tekės V.Krėv. Atsikėlėm anksti, dar rýtas nebuvo pradėjęs brėkšti Vkš. Nuvažiuoju, da rýtas anksti buvo Pgg. Kožnas rytas ateidavo pieno Rš. Visas rýtas galva svaigsta Rm. Oi rýtas rýtas, tuoj bus vakarėlis, atjos bernelis iš pat rytelių DrskD141. Dar neužtekėj[o] giedri saulelė, dar nenukrito rýto raselė (d.) Mrc. Aš paprašyčia ryto gaidelio, kad pailgintų tamsią naktelę LTR. Ryto metą SD276. Rýto meto žvaigždė KlbXV131(Krg). Rýto metą mas pasikasam bulbių, verdam, katiliuką pasikabinę Pp. Rýto metą ateina muno mamalė LKT45(Klk). Keldamas rýto metą, ką darai? DK69. Tada ryto metą pasikėlę eisite keliu savo BB1Moz19,2. Ryto metą anksti, beauštant, kėlėsi karalius BBDan6,19. Taip nuo rýto meto nesinori valgyti Rm. Nuo ryto lig vakaro sėdėjo pas jį mokiniai, o jis jiems diktavo J.Balč. Lig rytui sėdėjom pas jį KlbIV83(Mlk). Kap tu mane palikai nuog paties ryto (rd.) Mrc. Aš nuo pat rytẽlio stoviu [eilėje] Srd. Tada kitą [vagą] pasiimi ir vėl matikuoji [bulves] nuog rýto in vakarą Vv. Kursai išejo iš ryto samdytų darbinykų VlnE32. Giesmės ižgi ryto PK19. Rýtą su garlaiviu nubėgo, vakare parbėgo LKT137(Nd). Jei per Velykų rytą vėjas vakarinis – lytinga ir šilta bus vasara Snt. Petru rýtą [i](rytinėje pamainoje)
2 rýtas, -à adj. (3) 1. kuris dienos pradžios: Rytas metas išaušo, o tu miegti Šts. Nu rýto meto kaip arklys į ienas įsikinkysiam: reiks ūdas imti, a ką Plng. 2. Nj kuris kitos dienos, rytdienos: Prašė palaikyti rytám vakarui Klov. Pieno palik rytám rytui, neišpilstyk viso Sml. Palik rytám rytui Sdb. Rýtą metą pabudęs pasijuto prie žemės Jrk130. ^ Nesuvalgyk visko – palik ir rytái dienai Klov. 3. iš rytų pusės, rytinis: Pūsk, vėjelis rytasai LTR(Pn).

rytas sinonimai

rytas junginiai

  • labas rytas
  • Lietuvių švietimo draugija Rytas, Lietuvos rytas, Rytas Antanas Grakauskas, Rytas Babickas, Rytas Kupčinskas, Vilniaus Lietuvos rytas
Ką reiškia žodis rytauti? Visi terminai iš raidės R.