virš reikšmė

Kas yra virš? virš- praef. DŽ, NdŽ pirmoji sudurtinių žodžių dalis, žyminti kokio nors mato, saiko viršijimą: Viršnorminis, viršpamatis, viršplotis.
1 vir̃š adv. 1. viršuje, aukštai: Vir̃š šalta, vėjas Ker. Vir̃š ant lovos pakabina lopšį ir supa Krč. 2. aukštyn: Betgi vėl marės jau pradeda šniokšti; vėjas nuo krašto smiltis virš kilnoja A1885,43. 3. (sl.?) Alv, Kpč, Žl ilgiau, daugiau: Po treito, vir̃š, dienų buvom nevalgę DrskŽ. Senis devyniosdešimts [metų], vir̃š, o gyvena Drsk. Gaidėn gal septyni [kilometrai] ir da vir̃š Rš. Surinko mūs dvidešimt apie vir̃š Kpč. Da mėnesį vir̃š pabus Žl. ◊ vir̃š pùlti smarkiai kaltinti, labai barti: Púola vir̃š, baras: užverstas griovelis Všk.
2 vir̃š praep. su gen. NdŽ, KŽ 1. Rtr, DŽ, KŽ nurodant daiktą ar vietą, aukščiau kurių kas vyksta ar yra: Šoko virš tvoros J.Balč (Mrj). Brisdavom par tą tėkmę, – tai virš rūros Paį. Brisdavom per sniegą vir̃š kelių – net akes apraibsta Ign. Vir̃š kẽlių kojas atpjovė Dglš. I nudaužiau koją par kelį dvijõs vietos vir̃š kelio Klk. Vir̃š ausies kad didelė skaudis išsikėlė Krs. Debesys virš galvos kaba J.Balč(Šl). Paskėlė bitės vir̃š galvos ir nue[jo] Grv. Viškui vir̃š galvos pralėkė akmeniokas Ppl. Tos avižės tokiais dideliais sparnais vir̃š prūdo arba pjaunio lekioja LKT194(Nm). Vir̃š mūso laukų trisdešimt aštuntais metais lėkė cepelinas Klp. Leidi maždaug kokį dešimts centrimetrų slieką, ka būtų vir̃š dugno Štk. Pamačiau: iš miško ateina pulkelis, saulutė da vir̃š medžių buvo Kp. Busela skraido vir̃š pirkios LzŽ. Vir̃š malūno pralėkė varnos OGLIII354. Virš tavo galvelės skraidžioja bitelės, virš mano galvelės lekioja kulkelės LLDIII311 (Antz). Aš pasiversiu pilku balandėliu ir aš lekiosiu virš debesėlių LTR(Lp). Lekia gulbins virš medelių, neš vainiką ant sparnelių DvD404. Ateina motriška tokia didelė, vir̃š eglių galūnių (ps.) Sd. Vos kirto [Dvainis] trečią kartą, kai virš galvos kažkas sulapatavo sparnais V.Krėv. Virš galvų, griausdami, drebindami orą ir žemę, skrido lėktuvai J.Balt. Virš papievių kyla baltas rūkas, virš palaukių rūkas nusileis B.Braz. Virš pievų audeklus paklojo baltinti diena rš. Vir̃š sparnelių ant nugara, an sprandu įsimeta erkės ir anos pradeda kankinti tą bitį Bdr. 2. ant: Vyrai nešioja marškinius virš kelnių LTR(Auk). Virš tunikos raudona purpuro toga FrnS1285. ×3. (sl.) su gen. ir acc. Š, KŽ, DrskŽ daugiau kaip, per: Miškas traukiasi virš pusę varsto J.Balč(Dt). Bus virš trijų vežimų šieno J.Balč(Gr). Virš dviej[ų] kilių vėgėlė, akes kap riešutai ir gardi Aps. Vir̃š tūkstančio padėjau, a kaip nesveika, teip nesveika koja Ktk. Prie fermų katrie dirba, po du šimtu rublių uždirba, vir̃š dviejų šimtų Krk. Vir̃š dvidešimt žmonių reikėdavo [kuliant su mašina] Grz. Te netoli mūsų triobų buvo vir̃š keturių šimtų apkasų Sb. Vir̃š šimto tūkstančių sugauta į nelaisvę Plšk. Vir̃š šimtą metų išgyvendavo žmonės Ds. Šita bakūžė virš šimtą metų stovi, kap išstatyta Iš. Musėt devynias [dešimtis] pabeigus, sako, virš devýnias [dešimtis] turi [amžiaus] Iš. Taigi meteliai nesustodami eina, jau ir tau vir̃š penkiasdešim Slk. Kada tiedu vaikučiu paaugo virš septynių metų, ėmė jų motina apsirgo ir po trumpos ligos numirė BsPII163. Jei jau i šimtą dešimtį centimetrų liuobam paauginti, ta jau vir̃š bakono Kl. ║ po linksnio: Penkiasdešims virš kãpų supjovė Vlkv. Tai jis gauna pensijos šimtą vir̃š Graž. Toną vir̃š parsivežiau grūdų Brb. Keturiasdešimt vir̃š jau metų yr, panelė tebėr Krž.

virš sinonimai

virš junginiai

  • aukštis virš jūros lygio, virš galvos
  • Skrydis virš gegutės lizdo
Ką reiškia žodis viršaitienė? Visi terminai iš raidės V.