surasoti reikšmė

Kas yra surasoti? surasóti 1. tr. sušlapinti rasa: Surasójau kojas Dkšt. Kur buvai, sūnutėli, kur tu uliavojai, kur savuosius batelius juodus surasójai? JD804. Anksti rytą rytmetėlį žirgelį pašėriau, tai savo čebatėlius rasa surasojau NS945. Aš vaikščiojau, vaikštinėjau po rūtų darželį, surasojau vainikėlį rūtelių daržely DvD238(Gg). 2. intr. sudrėkti (nuo rasos): Oi, dukrele, dukružėle, kur tu vaikštinėjai, dėl ko tavo vainikėlis visas surasojęs? Vlkv. Surasojo juodbėrėlis žaliojoj lankelėj (d.) Kp. | refl.: Visi lapai susirasóję Ėr. Reikia vadžias įdėti į ratus – mat, vilksis, susirasõs Pc. 3. intr. sudrėkti, sušlapti: Duoną minkyk, mergele, kol sienos surasos KrvP(Dg). 4. intr. Bru suprakaituoti: O aš sušilau, aš surasójau, su mergužėle bekalbėdamas JD857. \ rasoti; aprasoti; įrasoti; išrasoti; nurasoti; parasoti; perrasoti; surasoti; užrasoti

Ką reiškia žodis surasti? Visi terminai iš raidės S.