vienai reikšmė

Kas yra vienai? 1 vienái prt. 1. JI665, Š, OGLIII296, NdŽ, KŽ, Ds, Kp žr. vienui: Gyvena vienái vienas kaip koks atsiskyrėlis Plvn. Liko viena vienái J.Balč(Ėr). Vienái vienintelis sūnus motinai buvo ir nuėjo vėjais Jnš. Numirus tėvam, tie vaikai gyveno girioj vienái vieni BM53. Buvo tai senas, aukštas žmogus, jau visai žilas ir vienai vienas – be šeimynos J.Bil. Aš nerandu jokio pagrindo kronikų vardą Jagail išvedinėti iš vienai vienos pirmalytės K.Būg. 2. KŽ žr. 1 vien 1: Kad ir iš pradžios vyras nusimysta (nusimena) ir užsirūstina, atsilenkia vienok pamažu savo pačiutei vienai dėl to, kad prasiblaivintų jų sugyvenime dangus A1885,99.
2 vienaĩ adv. žr. vienaip: 1. Jų vienaĩ laikrodžiai eina, mūs kitai Grdž. 2. Jrb ^ Visi kvaili, tik ne vienaĩ Skr.

vienai junginiai

  • Pelnas vienai akcijai
Ką reiškia žodis vienaip? Visi terminai iš raidės V.