vestuvės reikšmė

Kas yra vestuvės? vestùvės sf. pl. (2) J.Jabl, K.Būg, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; L, LL275, Š nj. vedybų apeigos ir pokylis: I vestùvės buvo, i sugrąžtai buvo LKT182(Krk). Vestùvės baigės seredon LzŽ. Vestuvès dirba labai dideles ir gražias Dgč. Vestuvių negalėjo kelti, pakol tos metinės, žėlava Plt. Gert tai boliui, vestuvė̃s Alks. Vienan kieme vestùvės, kitan poveselės būdavo Plvn. Kai dabar vestùvės kad yra, tada talkos mums būdavo Žg. Vestùvės buvo ilgos: i dvi dieni šoks, i tri dieni šoks Skdv. Kviesliai čigonais apsitaisydavo ir eidavo kviest į vestuves Jnšk. Be muzikantų – ne vestùvės Bgs. Kada iš vestùvių vestùvėsna prašydavo [muzikantus] Krs. Muštynių nebuvo, sako, vestùvių nebuvo Dt. Po vestùvių tėvams tai tas pats, kas po gaisro Slnt. Lietuviškai per vestuvès dainuoja Vžn. Abrūsų kiek prisiausdavom, vestùvės – giminėm reikdavo duot, seserim Skrb. Vasarą nelabai būdavo vestùvių – žiemą Ps. Aš jo vestùvėm (per jo vestuves) gimiau Dbč. Ik vestùvėmu buvo anys trejus metus namie Dv. Visi pilna burna šneka, kad bus vestuvės, o pati sakai nieko negirdėjus KlK19,95(Jnš). Užmynei ant kulnų – turėsi mane į vestuves paprašyt LTsV836(Rm). Labinas, mat nori, kad vestuvėsna kviesčiau Svn. Jei per vestuves blogas oras, tai nuotaka gramdė puodą LTR(VšR). Jei gervės suka apie namus, tai tuose namuose bus vestuvės Rm. Su vestuvėmis niekuomet nereikia skubėti A.Vien. Pagoniškos vestuvės turėjo gana sudėtingas tradicines apeigas, į kurias įėjo nuotakos grobimas ir pirkimas rš. Dangaus karalystė panaši į žmogų karalių, kurs kėlė savo sūnui vestuves Skv Mt22,2. Pakviestas į vestuves, nesisėsk pirmojoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnio už tave SkvLuk14,8. | prk.: Tam uosy varnos i kelia vestuvès Brž. Par mum vestùvės, mūsų našlelis (gandras) apsipačiavo PnmR. Tokiam ore ir šuo in senos kalės vestuves nebėgtų Ds. ^ Kad išsipustė, kad išsičiustė kaip į vestuvès Krč. Nairosi kaip šuo vestuvėse LMD(Šl). Tokios vestuvės, kaip gaidžio skerstuvės LTsV195(Šd). Kiek vaikelio vestuvės, tiek paršelio skerstuvės MTtVII71. Velnio vestuvės – velnio ir laidotuvės LTsV243(Rk). Prieš vestuves ir šluota kampe nebestovi, ir ta kruta Vdkt. Į krikštynas eik su pilvu, o į vestuvès su akim Prng. Matote, kas lauke darosi: velniai vestuves kelia rš. ║ vestuvininkai, palyda: Vestùvės važiavo pro šalį Klp. ◊ auksìnės vestùvės vedybinio gyvenimo 50 metų sukakties iškilmės: Anie atšventė auksines vestuves Klp. Auksìnių vestùvių tik retas sulaukia Šmn. ikì vestùvių pasveĩks (išgìs) juok. sakoma truputį susižeidus: Bus gerai. Pasveiksi iki vestuvių B.Sruog. Kiti žvejai parsivežė praskeltų kaktų, gumbų, mėlynių. Juokėsi. Išgis iki vestuvių rš. sidabrìnės vestùvės NdŽ; ŠT231 vedybinio gyvenimo 25 metų sukakties iškilmės. žąsiẽs vestùvės išgertuvės pirmosios algos gavimo proga: Susėdus vakarienės iškėlė žąsies vestuves rš.

vestuvės sinonimai

Ką reiškia žodis vestė? Visi terminai iš raidės V.