teisė reikšmė

Kas yra teisė? 1. žmonių santykių teisingumo sistema 2. mokslas, tiriantis tą sistemą, jurisprudencija 3. teisingumo sampratos nustatoma laisvė, galimybėdaryti 4. galimybė ką daryti 5. valia, galia elgtis kaip tinkamam 6. pagrindas, kuriuo lemiantis kas daroma 7. tiesa, teisybė 8. teisingumas

teisė sinonimai

teisė junginiai

  • Bendrijos teisė, Bendrijos teisė - šalies teisė, EB teismų teisė, administracinė teisė, aplinkos teisė, apsisprendimo teisė, autoriaus teisė, balsavimo teisė, bankininkystės teisė, baudžiamoji karo teisė, baudžiamoji teisė, bendroji teisė, branduolinės energetikos teisė, budizmo teisė, būdas/teisė įeiti/naudotis, būdas/teisė įeiti/pasiekti/patekti, civilinė teisė, darbo teisė, derinimo teisė, draudimo teisė, duomenų apdorojimo teisė, duoti teisę, energetikos teisė, globos teisė, hebrajų teisė, hinduizmo teisė, ieškinio pareiškimo teisė, informacijos teisė, iniciatyvos teisė, islamo teisė, jūrų laivininkystės teisė, jūrų teisė, kalinimo įstaigų teisė, kanonų teisė, karo teisė, konstitucinė teisė, kosminės erdvės teisė, lyginamoji teisė, medicinos teisė, mokesčių teisė, nuosavybės perdavimo teisė, nuosavybės teisė, oro teisė, pagal baudžiamąją teisę, paprotinė teisė, pasimatymo teisė, patentų teisė, paveldėjimo teisė, piktnaudžiavimas teise, pirmenybės teisė pirkti, pirmumo teisė, prekių ženklų teisė, prekybos teisė, prieglobsčio teisė, prievolių teisė, prigimtinė teisė, privatinė tarptautinė teisė, privatinė teisė, protestantų bažnytinė teisė, regioninė teisė, religijos vidaus teisė, rinkimų/balsavimo teisė, romėnų teisė, sandorių teisė, santuokos ir šeimos teisė, socialinė teisė, steigimosi teisė, suteikti teisę, tarptautinė baudžiamoji teisė, tarptautinė darbo teisė, tarptautinė ekonominė teisė, tarptautinė mokesčių teisė, tarptautinė prekybos teisė, tarptautinė teisė, tarptautinė teisė - valstybės teisė, tautų teisė, teisė atgauti nuosavybę, teisė gauti ir skleisti informaciją, teisė kandidatuoti, teisė kreiptis į teismą, teisė naudotis privačia žeme einančiais keliais, teisė naudotis privačia žeme einančiais keliais/takais, teisė pasinaudoti, teisė rengti demonstracijas, teisė streikuoti, teisė turėti savo kultūrą, teisė į būstą, teisė į darbą, teisė į fizinę sveikatą, teisė į kaupiamąją pensiją, teisė į kosminės erdvės nuosavybę, teisė į mokslą, teisė į sveikatos priežiūrą, teisė į vystymąsi, teisė įeiti, teisė/galimybė pareikšti nuomonę, teritorinė teisė, transporto teisė, turintis teisę, turintis teisę pardavinėti alkoholį, veto teisė, viešoji ekonominė teisė, viešoji tarptautinė teisė, viešoji teisė, visuotinė rinkimų teisė, įpėdinystės teisė, įtvirtinta teisė, įvaikinimo teisė, šalies teisė, šeimos teisė, žemės ūkio teisė
  • Bendrijos teisė, Bendrijos teisė - šalies teisė, EB teismų teisė, administracinė teisė, aplinkos teisė, apsisprendimo teisė, augalų veislės nuosavybės teisė, autoriaus teisė, balsavimo teisė, bankininkystės teisė, baudžiamoji teisė, branduolinės energetikos teisė, budizmo teisė, civilinė teisė, darbo teisė, derinimo teisė [V4.1], draudimo teisė, duomenų apdorojimo teisė, energetikos teisė, globos teisė, hebrajų teisė, hinduizmo teisė, ieškinio pareiškimo teisė, informacijos teisė, iniciatyvos teisė, islamo teisė, jūrų laivininkystės teisė, jūrų teisė, kalinimo įstaigų teisė, kanonų teisė, karo teisė [V4.1], konstitucinė teisė, kosminės erdvės teisė, lyginamoji teisė, medicinos teisė, mokesčių teisė, originalo perpardavimo atlygio teisė, oro teisė, paprotinė teisė, pasimatymo teisė [V4.1], patentų teisė, paveldėjimo teisė, piktnaudžiavimas teise, pirmenybės teisė pirkti, prekių ženklų teisė, prekybos teisė, prieglobsčio teisė, prievolių teisė, prigimtinė teisė [V4.1], privatinė tarptautinė teisė, privatinė teisė, protestantų bažnytinė teisė, regioninė teisė, religijos vidaus teisė, romėnų teisė [V4.1], sandorių teisė, santuokos ir šeimos teisė, socialinė teisė, steigimosi teisė, tarptautinė baudžiamoji teisė, tarptautinė darbo teisė, tarptautinė ekonominė teisė, tarptautinė mokesčių teisė, tarptautinė prekybos teisė, tarptautinė teisė, tarptautinė teisė - valstybės teisė, tarptautinė žmogaus teisių ir laisvių teisė, tautų teisė, teisė atgauti nuosavybę, teisė gauti ir skleisti informaciją, teisė kandidatuoti, teisė kreiptis į teismą, teisė rengti demonstracijas, teisė streikuoti, teisė turėti savo kultūrą, teisė į būstą [V4.1], teisė į darbą, teisė į fizinę sveikatą [V4.1], teisė į kaupiamąją pensiją, teisė į kosminės erdvės nuosavybę, teisė į mokslą, teisė į sveikatos priežiūrą, teisė į vystymąsi, teritorinė teisė, transporto teisė, veto teisė, viešoji ekonominė teisė, viešoji tarptautinė teisė, viešoji teisė, visuotinė rinkimų teisė, įtvirtinta teisė, įvaikinimo teisė, šalies teisė, šeimos teisė, žemės ūkio teisė
  • Administracinė teisė, Agrarinė teisė, Angloamerikiečių teisė, Aplinkos teisė, Aplinkosauginė baudžiamoji teisė, Autorių teisė, Baudžiamoji teisė, Bendrovių teisė, Civilinio proceso teisė, Civilinė teisė, Daiktinė teisė, Darbo teisė, Dieviškoji teisė, Diplomatinė ir konsulinė teisė, Diplomatinė teisė, Europos Sąjungos teisė, Europos teisė, Ginkluotųjų pajėgų teisė, Islamiškoji teisė, Jūrų teisė, Kaltė (baudžiamoji teisė), Kaltė (civilinė teisė), Kaltė (teisė), Kanonų teisė, Kolizijų teisė, Kompetencija (teisė), Konsulinė teisė, Kontinentinė teisė, Lyginamoji teisė, Magdeburgo teisė, Materialinė teisė, Medijų teisė, Mokesčių teisė, Monizmas (tarptautinė teisė), Nacionalinė teisė, Objektyvioji teisė, Organizacijos teisė, Paprotinė teisė, Pasaulietinė teisė, Paveldėjimo teisė, Pozityvioji teisė, Prievolinė teisė, Prievolių teisė, Prievolė (privatinė teisė), Prigimtinė teisė, Privatinė teisė, Proceso teisė, Radijo teisė, Religinė teisė, Romėnų teisė, Sporto teisė, Statutas (administracinė teisė), Statutas (tarptautinė teisė), Statutinė teisė, Statutų teisė, Statybos teisė, Subjektinė teisė, Sutarčių teisė, Sveikatos teisė, Taikaus plaukimo teisė, Tarptautinė baudžiamoji teisė, Tarptautinė humanitarinė teisė, Tarptautinė jūrų teisė, Tarptautinė privatinė teisė, Tarptautinė teisė, Tarptautinė teisė (reikšmės), Tarybinė teisė, Teisė (reikšmės), Teisė ir Teisingumas, Teisė ir vienybė, Transnacionalinė teisė, Viešoji teisė, Viršvyriausybinė teisė, Šeimos teisė, Ūkinė baudžiamoji teisė, Ūkinė teisė, Žemės teisė (reikšmės), Žiniasklaidos teisė
Ką reiškia žodis teisėdara? Visi terminai iš raidės T.
Draugai
Vertimas internete