pažeidimas reikšmė

Kas yra pažeidimas? 1 pažeidìmas sm. (2) KI4, Rtr, NdŽ, KŽ, pažeĩdimas (1) DP537; Lex14, SD1102, SD458, Q80, H161, R378, L, LL270 → 1 pažeisti: 1. Daugeliu atveju iš pažeidimų pobūdžio galima pažinti ir kenkėją, kuris augalą pažeidė rš. Derlių nuimant, reikia vengti šaknų pažeidimo: nedaužyti šaknų vienų į kitas rš. Izoliacijos pažeidimai turi būti kuo skubiausiai pataisomi rš. Užvis sunku išrauti jaunus medžius, kas teip pat visados ne be mažo pažeidimo šaknių nutinka S.Dauk. 2. N, D.Pošk, S.Dauk Be pažeidimo, nepažeistinai SD178. Rona ant viršaus kūno su pažeidimu ir šašu LMD. Yra tiktai sopulys kūno ir pažeidimas jo SPII46. Daug ligų alba kitų pažeidimų ant kūno žmogaus gal per jas (žoles) išgydyta būti BPII462. | refl. Sut, D.Pošk: Zokanas dėl įpirkimo budavonės darbininkų į kūno pasižeidimo skrynes tapė trečiu kartu permąstytas ir priimtas LC1887,24. 3. → 1 pažeisti 4: Be angino pažeidimo [Kristus] iš mūsų atėjo kraujo Mž196. Be pažeidimo čystumo motinos DP47. Su nemažu sveikatos jų pažeidimù DP263. Pažeidimas ir slovos, ir sveikatos, ir živato amžino MP254. Gimė be pažeidimo ponystės motinos savos SPI192. 4. → 1 pažeisti 6: Kad galima būtų skirti baudą, reikia, kad teisės pažeidimas būtų įvykęs dėl pažeidėjo kaltės LTEII46. Pažeidimo aba pražengimo Dievo prisakymo SPII46. Mane sergėjo angelasnuog visų žalingų pažeidimų, kurie mus nuodžiosp galėtų privesti DP522. 5. → 1 pažeisti 7: Kalbos sistemos pažeidimas KlbXXXVIII40. Metafora yra tyčinis, motyvuotas prasminio žodžių junglumo semantinio derinimo pažeidimas rš. Krikščionių gyvų galime prašyt … apie įstojimą [Dievop] be pažeidimo tarpininkavimo V. Christaus DP536. 6. → 1 pažeisti 8: Lietuviai šiandien jau tiek paaugę, kad jaučia tautiškus pažeidimus V.Kudir. Jau gyvena … be pažeidimo artimo savo MP69. Pažeidimas Majestoto SPI12. 7. → 1 pažeisti 9: Rūstybė visu didžiausiu yra pažeidimu Dievo Rp. Idant būtumbit tikri be pažeidimo ik dienos Christaus VlnE123. | refl.: Daugio jų pasižeidimas, kurie pabūgę persekinėjimų nuog tikrojo mokslo atstos MT237. Tavo pasižeidimas neviku piktas CII800. ◊ pa[si]žeidìmo akmuõ kliuvinys: Tasai meilingas ponas norėjo tatai parodyt, kad jis turėjo stotis akmeniu pažeidimo netikintiems ir uola papiktinimo MP43. Nes nusitrenkė ing akmenį pasižeidimo BtPvR9,32. Štai padedu Sijone akmenį pažeidimo ir uolą papiktinimo GNPvR9,33. \ žeidimas; apžeidimas; įžeidimas; pažeidimas; sužeidimas

pažeidimas sinonimai

pažeidimas junginiai

  • Bendrijos teisės pažeidimas, administracinis pažeidimas, būsto neliečiamumo pažeidimas, eismo taisyklių pažeidimas, viešosios tvarkos pažeidimas
  • Bendrijos teisės pažeidimas, administracinis pažeidimas [V4.1], būsto neliečiamumo pažeidimas
  • Teisės pažeidimas
Ką reiškia žodis pažeidingas? Visi terminai iš raidės P.