išrauti reikšmė

Kas yra išrauti? išráuti 1. tr. R45, Sut, K, Š, BŽ80 ištraukti, išpešti iš šaknų: Ištraukiu, išrauju SD418. Velėna su veja ižrauta SD39. Kiek audrų per Lietuvą nuslinko, su šaknim išraudamos medžius S.Nėr. Abu sausu ąžuolu išróvė KlbIII7(Lkm). Kab išverčia, išráuna vėjas medžiagą, tai šaknys viršun Šlčn. Vėtra buvo, išróvė medžius iš šaknių Vvr. Reikia išráutie žolė, kad linai čysti būtų Aps. Daigus išróviau prieš lietų, bet nesuspėjau pasodint Glv. Šitas aguonas reikia išráut iš uogų LKT313(Ob). O jis tačiau nelieptų išráut kūkalių tarnamus saviemus, idant neišrautų̃ ir kviečių DP83. Bet jis tarė: Ne, kad raudami kūkalius neišrautumbite su jais ir kviečių Ch1Mt13,29. Grybą jei jau pamatei, tai jis daugiau neauga – reikia jį išrauti LTR(Rs). Visas bulbas išknisė, išróvė [šernai] Klt. | prk.: Karas išrovė ne vieną vyrą rš. Taip greit, kai ráute išróvė žmogų (greit mirė) Skr. Beširdė giltinė jį (Jaunių) išróvė iš mūsų tarpo K.Būg. Ir priešaituojau išrovė, kaip vėtra jauną medį rauja V.Mont. Kap išróvė vyrus smertis! Dsn. ^ Ką žmonės pasėja, velnias visa išrauja LTR(Vrn). Didelis medis sunku išrauti, didelę skolą sunku atgauti KrvP(Ant). Už pavogtą obuolį jei tėvs vaiko nebaus, tai ir medį iš šaknų vaiks užaugęs išraus rš. | refl. tr., intr. H158, Sut, K: Kažin ar obelė prigis – didelė išsiróvė Ėr. Pažeisti augalai džiūsta, lengvai išsirauna iš dirvos rš. Išsiróvė po vieną ropę [piemenys] Krp. Ateina kažin koks žmogus, išsirovęs beržą LTR(Kp). No kam mum reik[ia] tų kirvių – mes išsirausim medį ir parsinešim BsPIV142. ║ ištraukti, išplėšti iš kūno: Mano dantes šitie išráuta seniai Gdr. Kai griučkas išróvė tas [dantų] šaknis Jrb. Jis pagyrė mane, liepė negyvą dramblį vakare parvilkti namo ir išrauti jo iltis J.Balč. Plauką išráuna ir žino, ar grybelis Erž. Gaidžio uodegos pusė išráuta – vanagas bus užpuolęs Jrb. Skruzdė išrovė sau šlaunį LTI61(Bs). Ji moka išrauti jam gylį Blv. Kad arklys turi kaltūną, tai svetimas žmogus turi išraut tris plaukus ir, nunešęs ant bėgančio vandens, paleist LTR(Auk). | Uogelėse neišráusi ūsų, tai ir uogų nebus Smal. ^ Iš delno plauko neišrausi LTR(Brt, Rz). | refl. tr. N. 2. tr. išplėšti ką įstatyta: Samsonas, to neveizėdamas, išrovė su visais štulpais vartus M.Valanč. | Jau vėl guzikus išróvei [iš palto] Švnč. ║ sunkiai išimti, ištraukti: Keršis vargais negalais išrovė iš žemės vieną, paskui kitą koją J.Avyž. | refl. tr.: Anas, plytą išsirovęs, sviedė tą velnią TDrIV254(Ck). Vieną, kur mažesnį [akmenį] išsiroviau ir įsidėjau į vežimą S.Čiurl. ║ greit, smarkiai ištraukti: Jis išrovė iš kišenės ginklą ir nusitaikė į priešakinį mašinos stiklą J.Avyž. 3. tr. nurauti tam tikrą plotą: Ana jau išróvė linus Zt. Jie niekad neišraũs gručkų Brt. Kad linų barą tiesiai išrausi – ištekėsi LTR(Šmn). 4. tr. rauti tam tikrą laiką: Visą savaitę išróviau pas kaimyną linus Š. 5. tr. prk. išnaikinti: Iš šaknių neišraujamas N. Išrauju SD413. Su šaknimis turi būti išrauti iš mūsų gyvenimo kenksmingi piktybiniai kritikos užgniaužimo, o tuo labiau kerštavimo už kritiką reiškiniai sp. Jaunikaitis žada tos meilės atsižadėti, išrauti ją iš savo krūtinės J.Bil. Proletarinės revoliucijos idėjų niekas nesugebėjo išrauti iš darbo žmonių širdžių (sov.) rš. Vai aš tau pyktį ir pasiutimą su šaknimis išrausiu Dkš. | refl.: Varnai išskrido, i lizdas išsiróvė Šd. 6. tr. šnek. išgraužti, išnešti: Kad išróvė ratai vėžas! Ds. Išróvė [vanduo] toliau upę Dglš. Te (upėje) buvo duobė išráuta didžiulė Pb. Čia pavasarį vanduo gilius ravus išráuna Lš. 7. tr. šnek. sunkiai išvilkti, ištempti: Led led išróvė arkliai [vežimą] Lp. Kai ažvažiavau per brastą, tai tik išróvė arklys Trgn. Amerikoniukas pakilo ir abiejomis rankomis išrovė būsimąjį žentą iš vežimo P.Cvir. Neverk, – baido jį Alena: – išgirs laumė, išraus tave už plaukų per kaminą V.Krėv. | Kas metai neišvežam i neišvežam [mėšlo], tik iš tvarto išráunam (išmėžiame) Str. | prk.: Inej[o] svirnan ir išróvė (išgabeno, išvogė) visa Mrc. ║ refl. išsiveržti: Dovydonis tūptelėjo žemyn, išsirovė Marijonai iš rankų J.Balt. | prk.: Gera valia išsirauna iš tarpo tų, su kuriais gulo ir kėlė per šešias dešimtis metų Vaižg. Premjeras pasijuto išsirovęs iš oficialios aplinkos ir panoro išsikalbėti su poetu diplomatu intymiai, be diplomatinių varžtų rš. 8. tr. prk. iškelti, išvaryti, pašalinti: Kuriej bagoti buvo, tai išróvė Str. Jo (girininko) norėj[o] iš čia išráut tepgi Lp. Pagimdžiusi sūnų, ji pasijuto taip stipriai įleidusi šaknis į Pikčiurniškę, kad nė Bušė jos neišraus I.Simon. Dar audra neišrovė Grožvydos iš Romuvos brangios taip mums be galo! Vd. 9. tr. šnek. gauti: Išráuk, kad nori, dabar puspenkto šimto! Tj. Kur anas ir išrovė tiek pinigų! Ds. ║ Msn, Dgl gauti vedant: Žiūrėk, Jonas katrą išraũs: a[r] Oną, a[r] Elziukę Bsg. Kad ir senas, ale da ne bet kokią mergą išráusiu Užp. ║ išgauti: Nori iš mumį išráut (išsiklausinėti) kokią giesmelę Vvs. | Uodai iš žmogaus lūpų kažkada velnią išrovė (privertė sukeikti velniu) rš. 10. tr. šnek. atrasti (ką pasakyti): Kap išráuna kap ką, tai nor už pilvo susėmęs voliokis Mrk. Ale tu ir žodžių išrauni! Ds. 11. refl. šnek. atsirasti, būti: Iš kur tu išsiróvei tokia didelė – ar močia, ar tėvas didelis? Pnm. Išsiróvė koks velnias iš pačios peklos ir monija žmones Ds. Iš kurgi par mum šitokia neklaužada ir išsiróvė?! Užp. 12. intr. šnek. išbėgti: Anas nenorom turėjo išráut nuo šito gaspadoriaus Dgl. Kap puolės su plyta, tai kap dūmas išrovė per duris Arm. 13. tr. šnek. išgerti, išmesti, išlenkti: Degtienės butelį išróviau, ir galvoj nesgirdi Ktk. Jis per kelius gurkšnius stiklinę išráuna Jnšk. Milė, jau gerokai alaus išrovusi, raudona kaip vyšnia J.Paukš. Bernas atėjo raudonas, matyt, pusbutelį už kertės išrovęs Ėr. Jeg ažkart būtum išróvęs, ir kartumo nenumanęs Lel. Išráuk da šitą, velnias neims, nepasgersi Ut. Išráukiam, susiedeli, ant visų bėdų ir vargų! Pln. Išróviau spirito butelką, ir esu ponas Šts. Ką tik atvykusis svetys būtinai turi du puodelius išrauti, jei ne tris TŽII171(Jnšk). Ot, kad jau būt gatavas alus – puodą išróvei! Mžš. \ rauti; aprauti; paaprauti; atrauti; įrauti; išrauti; nurauti; panurauti; parauti; parrauti; prarauti; prirauti; razrauti; surauti; užrauti

išrauti sinonimai

išrauti junginiai

  • išrauti su šaknimis
Ką reiškia žodis išraušyti? Visi terminai iš raidės I.