klebonas reikšmė

Kas yra klebonas? klebõnas (l. kleban, pleban) sm. (2) 1. R, M, J, K, DŽ bažn. vyresnysis katalikų ar protestantų kunigas, parapijos valdytojas: Klebõns kaip reik žegnonę padėjo K.Donel. Negalima sakyti, kad klebonas būtų buvęs baisus ar bjaurus žmogus J.Bil. Klebonu dėtas, aš kitaip daryčio J.Jabl. Tapęs klebonumi kunigas Monkevičius Šeduvoje, atvažiavęs į Raginėnus, pašventė laukus BsMtII193. Marė varė jautį per Karaliaučių ir sutiko vyruką, puikų gražų klebonuką Klp. Ar neskaitėt zokane, kaip klebonai sabatoj sabatą perženg NTMt12,5. ^ Su šatu bei klebonu nebylinėk B. Klebono platus žakas, niekad neprikrauji B. Ne klebono akys (jis ne tam gimęs) Sch85. Ilgai barasi, kaip klebonas su sena gaspadine KrvP(Ndz). Kol klebonai nebturės, žmonys visi išdvės Varn. Kad kelmas parovė kleboną, lai rauna ir zokrastijoną Plt. Danguj dūšia, kūns po žeme, o klebõnui į kišenę (varpų skambėjimo imitacija) Rs. 2. N zool. laukys (Fulica atra).

klebonas sinonimai

Ką reiškia žodis klebonauti? Visi terminai iš raidės K.