vaizdas reikšmė

Kas yra vaizdas? vaĩzdas sm. (4) DŽ, NdŽ, váizdas (3) Š, Rtr, FT, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ, LTEXII10; N, L 1. matoma vietovė, reginys: Nuo aukščiausio mano tėviškės kalnelio, Krušakalnio, vaizdas prasiplečia V.Myk-Put. Nemunas garsus ne tiek savo vaizdų grožiu, kiek didinga kovų ir heroizmo istorija rš. Lietus, rudeniškas laukų vaizdas – viskas slėgė širdį rš. Nėra liūdnesnio vaizdo už tuščią, apleistą sodybą rš. Į visas puses gražūs vaizdaĩ NdŽ. Gražus váizdas, vaizdẽlis J.Jabl. 2. išvaizda, pavidalas: Sandėliuko siena labai darko darželio vaizdą! J.Dov. 1926 m. nugriovus priestatą klėtelė įgijo dabartinį vaizdą rš. Tiltai ne tik pagyvino miesto vaizdą, bet ir pagerino jo ryšius su priemiesčiais bei apylinkėmis rš. Taip pirmą kartą išvydau spaustuvės vidaus vaizdą LKXX276. 3. LTEXII10 įsivaizduojamo daikto reginys, vaizdinys: Tuo vardininku su žodžio būti lytimis pasakom ir vaizdo asmenį arba daiktą – pažymim, kuo ką įsivaizduojam, kuo ką tuo tarpu patys laikom J.Jabl. Prieš jo akis buvo tik vienas vaizdas, kurs užstojo visą pasaulį Vaižg. Mintis vėl ėmė austi senovės vaizdus A.Vien. Ir dabar, kai aš prisimenu savo motiną, prieš mane visuomet iškyla jos šviesus, malonus, kilnus vaizdas rš. Prieš jo akis iškilo tas vaizdas, kai buvo sukniubęs su žurnalu rankose J.Mik. Kaip prūsai asmenavo, tikro vaizdo iš tekstų susidaryti neįmanoma rš. Iš to rinkinio galima gauti šioks toks šnektos váizdas K.Būg. Štai slenka ir pinas vaizdai ateities S.Nėr. ║ įvaizdis: Kristaus Rūpintojėlio vaizdas lietuvių liaudies labai mėgstamas rš. 4. SkŽ26, PolŽ45 daiktų, objektų pavaizdavimas, išraiška: Geometrinis vaizdas Z.Žem. Projekcinio vaizdo kokybė daug priklauso nuo ekrano rš. Tiksliausiai natūralių daiktų vaizdus perteikia fotonuotraukos rš. Erdvinis vaĩzdas FzŽ375. Didesniuose spektrografuose realus spektro vaizdas gaunamas truputį išlenktas J.Mat. ║ atspindys: Veidrodinis vaĩzdas NdŽ. 5. SD1102, Sut, BzF194, Š, A1885,19, LTI215(K.Būg), VĮ meninis atvaizdas: Narstė gijas į nytis, rinko siūlus, derino spalvas, kūrė vaizdus S.Zob. ║ paveikslas: Prasimaniau vieną dieną vėl keisti savo vaizdus, kurie prie sienų kybo Vd. Anos vaizdop vaikštinėjo, karunką, kaliniu būdams, kalbėjo SGII82. Atvirukas su vaizdeliù NdŽ. Liepė jiems padaryti vaizdą, kursai turėjo papuošti vėliavą Gmž. ║ statula: Stulpas aba vaizdas, ažu Dievą garbinamas, nieku yra SPI78. Tai vaizdas aba abrozas tos, kuri yra danguje AK49. Grašiu yra vaizdas karaliaus SPI337. 6. nj. gyvenimo aplinkos paveikslas, padėtis, būklė: Teko man tę būt, mačiau aš tą vaizdą – mar̃čios in stalą neleidžia Pv. Mūso augime kitoks vaĩzdas buvo Plng. Į mokyklą nebuvo toks geras vaĩzdas: ne visi vaikai buvo gerai aprengti Plšk. Iš tų pasakojimų Vasariui šiek tiek paaiškėjo kunigo gyvenimo vaizdas parapijoj V.Myk-Put. 7. literatūros priemonėmis sukurtas ar papasakotas gyvenimo paveikslas, atspindys: „Metų“ pagrindą sudaro nuosekliai išdėstyti gamtos ir žmonių darbų vaizdai LKVII202. Dimša, nesileisdamas į smulkmenas, nupiešė jai šiurpų Sierakausko pralaimėjimo vaizdą V.Myk-Put. Baranausko kūryboje gausu senovės Lietuvos vaizdų rš. Mintis vėl ėmė austi senovės vaizdus A.Vien. Aš čia jum noriu papasakoti tokį vaizdẽlį (nj.) Ss. Aš jums ne paskaitysiu, o papasakosiu tolimos vaikystės vaizdelį J.Ap. Kažkodėl nuo to vaizdelio padvelkia tolima, nepasiekiama ramybe ir laiminga senove rš. 8. (neol.) lingv. veikslas: Turime du pagrindinius vaizdus: einamojo veiksmo ir baigiamojo (pabaigos) veiksmo veiksmažodžiai J.Balč. 9. (neol.) dramos veikalo veiksmas: Trijų vaizdų komedijėlė KŽ. Toji pati trečiojo vaizdo menė V.Krėv. 10. žr. vaizdai 3: Váizdą kelti KŽ; N.

vaizdas sinonimai

vaizdas junginiai

  • (pa)vaizdavimas, vaizdas, miglotas vaizdas, vaizdas iš paukščio skrydžio
Ką reiškia žodis vaizdastulpis? Visi terminai iš raidės V.