gerumas reikšmė

Kas yra gerumas? gerùmas sm. (2), gẽrumas (3b) → 1 geras. 1. malonumas, palankumas: Koks tavo širdies gerumas! rš. Gerumas net per šonus trykšta Vaižg. Senio gerùmas, palaukit, dar jums išeis par pakaušį Skr. Ans nieko tavo gerùmo neatjaus Slnt. Žmogus buvo nepaprasto gerumo rš. Motutė tai negi dėdė gerùmo Kp. Piršlys giria vedį ... ir gerùmą jo tėvų JR7. Gerùmo tai geras Ds. Gerumo jie vienodi J.Jabl. Dėl gerumo jis geras J.Jabl. Visas būtų gerùmas, kad tau neskaudėtų Skr. Gerumù abi geros, o kai susipešam, abi niekai Vlkv. Reikėjo pri anos nueiti su gẽrumu Slnt. Su piktumu nei per pūdymą, su gerumu nors ir per vasarojų Šmn. Teisybės nei su gerumu nerasi Sim. Jisai nor gerumus savo mums nudalyti MT191. Parodė didumą gerùmo ir meilės savos prieš mus DP94. Girs gerùmą ir meilę tavą DP186. 2. dorumas, tikimas, naudingumas: Priklota lova ir sušildyta – koks gerùmas! Dkš. Šiandie buvo šiltas labai vanduo – gerùmas maudytis! Jnšk. Kas gerùmas dobilų – su pavilne, a dar verpetuoti Grg. Žemės gerùmas daug priguli nuo trąšų Jnšk. Ar būtų buvęs koks iš to darbo gerùmas? LTI423. Visas gerùmas išsipylė (apie arbatos esenciją) Ėr. Iš pieno išsitraukęs tas visas gerùmas Vrn. Menkas gerumas nevalgius dirbt Ds. Įeis į kamarą, išneš ką – būs negerumas Pln. Išlytas šienas pusę gerùmo betur Vvr. Gerumo gerai padarė, kažin kiek norės A.Baran. Ne iš gerùmo čia dabar, kūmutėl, taip piktai baras Jnšk. Gerumo negerai, bet ką darysi Šts. Pataikei ant paties gerumo Srv. Kas čia gerumo (čia nieko gero)! Š. To man begerùmo, bet tik miega, tai ir nebudinu Nč. Šiltai tupėdami bumba, kad gerumų̃ nėr (negerai gyventi) Gs. Visiems visokių gerumų (visko gero)! J.Jabl. Prapuolė dienelės ir žalios rūtelės, teprapuolie gerumė̃liai, pas močiutę augus JV1041. Žalumas rūtelių, gražumas vainikėlio, ma[n] visokie gerumė̃liai JV686. Būtų gerumėlio, kad tamstų mergytėms tektų iš jo pasimokyti Vaižg. Žirklių gerumėlis – į Rygą gali jot (iron.) LTR. Nežiūrėk į pigumą, bet į gerumą S.Dauk. Ans ne su gẽrumu siunta Slnt. Duok jiem ... tame gerume amžinai būti Mž425. Kalnierius to gerùmo (vidutiniškas) Pc. Gi to gerumo bulbės, galima valgyt Srv. Kad tu neisi, tai mum to gerùmo Alk. ^ Už gera gerumù mokėt Rod. 3. stiprumas, tvirtumas, pajėgumas: Vyras pačiame gerume amžiaus Slnt. Ką tai reiškia vyrui pačiam gerumè! Alk. Žmogus pačiam gerume, ir teip staiga numirė Skr. 4. sveikumas: Ar jau ligonis geresnis? – Menkas gerùmas Slm. Suprask, ne iš gerùmo rėkė kaip gyvulys – gal jau sopėjo Trgn.

gerumas sinonimai

gerumas antonimai

Ką reiškia žodis gerumeinia? Visi terminai iš raidės G.