stiprumas reikšmė

Kas yra stiprumas? stiprùmas sm. (2) K, BŽ289, Rtr, KŽ; SD369, H, R, MŽ, N, LL69 → stiprus: 1. I Darbas lavina žmogaus stiprùmą DŽ. Abudu esame vienodo stiprùmo NdŽ. Ale stiprùmas – devinta dešimtis gi! Mžš. Aš pabandysiu tavo stiprùmą LKT286-287(Msn). Buvau menka, bet jau stiprùmo turėjau Žln. Tie vyrai paties stiprùmo: gali su anais dirbti Prk. Ana buvo paraližuota – stiprùmą atgavo, ale kad supratimą pametė Aln. Mirė staiga pačiame stiprume LzP. Ožka tai gerai, pienas jos tirštas, nesurūgsta, daug stiprumo žmogui duoda J.Balt. Išleido po svietą pavaikščiot, kitų padabot ir savo stiprumą žmonėm parodyt LTR(Imb). Tarnai tikri turės stiprumo PK37. Norėjo mėgint stiprumą jo MP80. Sutrintas est stiprumas velno Mž273. ^ Duonelė kad ir juoda, bet stiprumo priduoda KrvP(Vlkv). 2. Senelė šiandien pirmą kartą jį čia (į stovynę) įstatė, sumaniusi išbandyti anūko kojyčių stiprumą J.Avyž. Pasitaisė, ale krūtinė vis neturi stiprùmo Rdm. Galva mažai svaigsta, bet nebėr mano tom kojom stiprùmo Skrb. Kalinių dantys stiprumu niekuomet nepasižymi B.Sruog. Dievas nedavė man sparnų stiprumo, užtat davė kojų kabumą Blv. 3. Būdo stiprùmas NdŽ. Suėmusi visą valios stiprumą, stengėsi nugalėti taip netikėtai ją pagavusį susijaudinimą Pt. Čionai vienas su kitu surišti ilgų dešimtmečių, o kartais ir kelių akimirkų – juk jausmo stiprumas matuojamas ne metais rš. Tesi pagirtas ir ansai romumas ir nužeminimas, paklusnumas, stiprùmas ir kantrumas tavas DP184. Per galybę ir stiprùmą panorėjimo DP182. 4. Su kilmininko, naudininko ir įnagininko linksniais būdvardžiai susiję įvairaus stiprumo ryšiais LKGIII235. Savikritika yra mūsų partijos stiprumo požymis (sov.) sp. 5. FzŽ Stiprumu vadinama medžiagos savybė priešintis irimui rš. Šviesa mažina ir mechaninį kai kurių pluoštinių medžiagų, plastikų stiprumą LTEI435. Metalų stiprumą apibūdina stiprumo riba tempiant ir lenkiant rš. Povilas pečiais išmėgino durų stiprumą rš. 6. Vėjo stiprumas GTŽ. Garso stiprumas priklauso nuo kūno virpesių amplitudės, kūno paviršiaus dydžio ir garso šaltinio atstumo nuo klausos organo rš. Daugelis prietaisų yra jautrūs magnetinio lauko stiprumui rš. Srovės, žvakės stiprùmas NdŽ. Kai upeliukais išplaukia baltas ižas, ima dulkėti lazdynų žirginėliai, jos (sniegenos) giesmelė suskamba visu stiprumu sp. Plūdosi visu keiksmų stiprumu K.Bor. 7. NdŽ → stiprus 8: Stiprùm tai da stiprus, tik jau labai rūgštus [alus] Sb. Dėdavo cukro dėl stiprùmo Žg. Į raugą dėdavai rugienių miltų, žirnių, žievės dėl stiprùmo alksnio dėdavai Gsč. Turi stiprùmo [alus]: gal dvi stiklini išgėriau – sukas galva Mžš. ║ degtinė: Turbūt stiprumùko ėmei, kad tiek metų turi? Pgr. 8. → stiprus 11: Žemė neturi stiprùmo – byra Klt. 9. → stiprus 18: Koks piningas yr stiprùmo? Prk.

stiprumas sinonimai

stiprumas antonimai

stiprumas junginiai

  • garso stiprumas, vėtros stiprumas
Ką reiškia žodis stipruolis? Visi terminai iš raidės S.