savybė reikšmė

Kas yra savybė? savýbė sf. (1), savỹbė (2) [K], Rtr, NdŽ; N 1. CI517, DŽ būdingas bruožas, ypatybė, požymis: Savybė – daikto ypatybė, kuria jis skiriasi nuo kitų daiktų arba panašus į juos rš. Tvirtas charakteris yra tauriausia žmogaus savybė J.Jabl. Vis daugiau mėgo kiekviena tauta gyventi savaip ir atskirti savo ypatybes nuo kitų tautų savybių Vd. Atomo ir atomo branduolio savybių išaiškinimasšio amžiaus fizikos laimėjimai rš. Nervai pasižymi dviem pagrindinėmis savybėmis: dirglumu ir laidumu V.Laš. Metalų cheminės savybės rš. Medus turi gydomųjų savybių rš. 2. Kos225, RtŽ, DŽ1 artimi santykiai, giminystė: Dar savybė – negalima ženytis Dv. Seniau buvom nė nepažįstami, o dabar suėjom į savýbę Pg. 3. col. J.Jabl, DŽ, Tr, Skrb giminystės siejami, savi, artimi žmonės: Vienasmūsų savýbės mokos Vilniuj Ck. Visgi jau savýbė – reikia priimt Msn. Savýbė anys jiem Klt. Savýbė – reikia eit [į pokylį], neatsisakysi Klt. Kolei apvažiuosi visą savýbę, tai i žiema praeis Ml. Mes visi savýbė[je] Slnt. Ką čia savýbėj sužiūrėsi, kas kam skalnas Ktk. Savýbė[je] negi skaičiuosi kožną kapeiką Mžš. Kai jūs savýbėj, tai gal tau ir skolins pinigų Trgn. Ir savýbėj atseina barties Ds. Ką dar mes čia savýbėn rokuosimės! Lp. ║ namų aplinka: Jeigu tai būtų viešas dalykas, bet čia mes tik šiaip sau, savybėje rš. Moksleivis gatvėje turi būti dar stropesnis kaip savybėje rš. 4. scom. Tvr saviškis, giminaitis: Tavo tėvas man savýbė Vrn. Keli savýbės Lietuvoj yr Pst. Jau čia tavo savybės buvusios – trečias vanduo nuo kisieliaus LTR(Rš). 5. J.Jabl nuosavybė: An savýbę visus traukia Km. Nėr savýbės Grv. Tę tep pat savýbė yr Šč. Vaikuose yra giliai savo šaknis įleidęs savybės pajautimas Pt. | gram.: Kilmės ir savybės kilmininkas J.Jabl. 6. įprastinė, normali būklė, būsena: Kojos atėjo savýbėn (nebenutirpusios) Rgv. Trečią dieną po to griaustinio dar savybėn neateina Kri. 7. mėgėjų pasirodymas, saviveikla: Savýbės vakaras (savų žmonių, be pašaliečių) J.Jabl. Pradžia, kaip beveik visų savybės koncertų, buvo kiek suvėlinta, bet publika pasirodė atlaidi ir kantriai laukė rš. Namų sienos Čirvų kalnelyje numargdavo didžiuliais plakatais apie įvyksiantį „savybės vakarą“ su vaidinimu, deklamacijomis J.Balt. 8. priklausymas pačiam sau: Įvardės savybės (sangrąžiniai įvardžiai): savęs A.Baran. 9. savimonė, sąmoningumas (?): Sujudėjus pamatui tikėjimo, savybė ėmė neišpasakytai skubinai plisti A1884,179. Reikia savybę dėti į pamatą mokslo apie dorą A1884,179.

savybė sinonimai

savybė junginiai

  • gera savybė, teigiama savybė
Ką reiškia žodis savyje? Visi terminai iš raidės S.