plisti reikšmė

Kas yra plisti? plìsti, pliñta, plìto intr. 1. sklisti: Epidemijos kartais plinta labai greit FT. Vynuogės plinta srities ūkiuose sp. | Nedarbas plito kaip gaisras rš. Tačiau kalbos apie jį plito juo labiau SkvLuk5,15. Tarybų Lietuvos kaime plinta mokslo šviesa (sov.) sp. Reformacijos idėjos plito Žemaičiuose jau XVI a. pirmojoje pusėje rš. Nuo gėlių plito malonus kvapas rš. Plito sidabrinė mėnulio šviesa J.Paukš. ║ didėti, augti: Raštinės darbas plìto NdŽ. 2. darytis plačiam, platėti, storėti: Tavo čeverykai, pilvas pliñta J.Jabl(Als). 3. plačiai vertis (apie akis): Tavo plinta akys, kurios buvo užrukusios, o ano jau praplito J. \ plisti; išplisti; paplisti; praplisti

plisti sinonimai

plisti antonimai

plisti junginiai

  • plisti/sklisti žaibo greitumu
Ką reiškia žodis plisuoti? Visi terminai iš raidės P.