laisvas reikšmė

Kas yra laisvas? laĩsvas, -à adj. (4) DŽ, láisvas (3) J, Als; SD359, [K], N 1. neuždarytas, nepririštas, turintis laisvę; niekieno nevaržomas; nepriklausomas, neverčiamas: Žmonės paleis tave, tu vėl būsi laisvas J.Balč. Težino žmonės, kad Aras, laisvas gimęs, ir narve moka laisvas mirti ir žmonių vergu niekados nebus V.Krėv. Laisvas kaip paukštis rš. Čia tau laisvà valiagali daryti, kaip nori DŽ. Nelaisvas žmogus SD191. Laisvos mintys, laisvos rankos – su šaknimis grius vargai S.Nėr. Čia láisvas gyvenimas J. Jau aš ne bernelis, laisvas sakalėlis KrvD216. Laisvieji klausytojai turi maža to kalbos mokslo J.Jabl. Laisvieji valstiečiai (ne baudžiauninkai) rš. Laisvutėliai tyvuliavo žydrieji jūros laukai rš. laĩsva n.: Tik netyros širdies žmogui baisu visa, kas laisva, dora ir tauru A.Gric. laisvaĩ adv.: Laisvaĩ augąs augalas BŽ106. Darbo žmonės gyvena laisvai ir laimingai (sov.) sp. Teduodie nors laisvai numirti, jei nedavė laisvai gyventi J.Bil. Trumpam poilsiui komanduojama: Laisvai! rš. Pas tėvus laisviau augau J(Vl). Dabar jaunimas laisviau auga, didesnę laisvę turi Skr. | Laisvai samdomas (nenuolatinis) darbas rš. 2. leidžiamas, neužgintas, nedraudžiamas, nevaržomas; atviras: Laĩsvas įėjimas (be bilietų) DŽ. Laĩsvas pravažiavimas DŽ. Išjudintas alus, pajutęs laisvąją angą, šoko pro ją P.Cvir. ║ savanoriškas: Laisvųjų draugijų veikla sp. laisvaĩ adv.: Visos apylinkės žmonės … laisvai pasiduodavo pono norams BsPIII39. 3. neužimtas; dykas: Sėskitės prie manęs, čia laisva vieta P.Cvir. Visi rūpinasi ir laisvos žemės apdirbimu sp. 4. neužimtas, atliekamas, atspėjamas (apie laiką): Šitam darbui suvartodavau savo laisvąsias valandas J.Jabl. Retą vakarą buvo laisvas ir daktaras: jei neidavo į kiną ar teatrą ar į kokį balių, tai vesdavo žmoną kur nors į svečius A.Vien. Kai būsiu laisvesnis, ir atvažiuosiu, o pametęs darbą negaliu A.Vien. 5. platus, palaidas, dukslus: Nupirkau penkis kailius, kad laisvùs kailinius pasiūtai Klvr. Man patinka laisvì drabužiai Klvr. Su tuo laisvù drabužiu vaikas buvo nepanašus į žmogų Plk. Pavasarinis laisvo kirpimo moteriškas paltas sp. | Sportiška eilutė su laisvomis (neįsiūtomis, išsiskleidžiančiomis) užlaidytomis klostėmis sp. laisva n.: Mano batuos buvo laisviau kojai (nespaudė) Kt. 6. nevaržomas, lengvai judantis: Nulūžo, ba buvo nepririštas, laĩsvas Btr. Buvo sėkmingai bandomas traukinys, kuris eina vienu bėgiu tik laisvosios ašies veikimo deka">dėka K.Barš. 7. nesekamas, nesilaikomas teksto (apie vertimą): Laĩsvas knygos vertimas DŽ. 8. lengvai, greitai, įgudusiai atliekamas: Laisvas skaitymas LmŽ13. laisvaĩ adv.: Laisvaĩ kalbėti NdŽ. Laisvai skambinti fortepijonu LmŽ13. 9. palaidas, netinkamas: Laisvas elgesys rš. | Jis visada buvo laisvos (nesaistančios, neįpareigojančios) meilės šalininkas rš. 10. su praep. nuo išlaisvintas, nusikratęs, neturintis; nepaliestas: Laisvi nuo žemės mokesnio NdŽ. Rašto žinovų mintys nebuvo laisvos nuo kaltės brš. Nu mirties laisvas likęs S.Dauk. 11. geom. žinomas: Laisvasis (žinomasis) lygčių narys Z.Žem. ◊ laisvà kója galimybė bet ką daryti: Dabar ir mes turėsim laisvą koją rš. Kaip tu išvažiuosi, anam būs laisva koja Pln.

laisvas sinonimai

laisvas antonimai

laisvas junginiai

  • laisvas asmenų judėjimas, laisvas darbo grafikas, laisvas darbuotojų judėjimas, laisvas kapitalo judėjimas, laisvas programų judėjimas, laisvas pusdienis
  • laisvas asmenų judėjimas, laisvas darbuotojų judėjimas, laisvas kapitalo judėjimas, laisvas programų judėjimas
Ką reiškia žodis laisvatikis? Visi terminai iš raidės L.