narys reikšmė

Kas yra narys? 1 narỹs sm. (4) 1. Erž, Kv sąnarys: Kelio narỹs KI696. Kojos narỹs sustingęs J. Kaulas išejo iš nãrio, susitramino J. Serga, nariùs suka lauk Grg. Teip smagiai negaliu primyt kojos – sugela par nãrį Rmč. Skauda petį par nãrį Jrb. Koja išėjusi iš narių (išnerta) N. ^ Eisiu keliais narẽliais (klūpomis, nusižeminęs), ale nueisiu ir išprašysiu Jrb. Dar tu prie jo eisi keliais narẽliais (žeminsiesi, lenksiesi) Jrb. 2. krumplys: Pirštuose yra treji nariaĩ – pirmiejai, vidutiniejai ir didiejai Als. Žmogaus pirštai tur tris nariùs KI554. Kad daviau su nariaĩs į sprandą, tujau nutilo Krš. Rankos iš ravėjimo paliekta juodos, ir nariaĩ paliekta juodi Mžk. Ans yr be galo skūpas: gaus kur skatiką, numuši narius – nepaleis KlvrŽ. Moka an nariùkų skaityti, kiek katras mėnuo dienų tura Krš. 3. Škn kulkšnis, gurnas: Py nãrio [kirminas] įkando, visa koja sutino Sg. Paprastai traukdamys į karę apvyžo[ja] savo žirgus plaušomis ne vien pačius, bet jų galvas ir ausis lig narių pirmųjų kojų, o lig kenklių pastarųjų S.Dauk. 4. šiaudo ar šiaip augalo stiebo sustorėjimas ūglių suaugimo vietoje; bamblys: Išurbino skylelę, įkišo į tą šiaudą be narių M.Valanč. Pumpurai pri nario rykštantys S.Dauk. Cukrašvendrių stiebai pasiekia rankos storio ir kas pėda ar pusantros turi narį Šlč. 5. sunėrimo vieta: Namo pamatai ir nariūse tebstova lygu nauji Šts. Roną (rąstą) pjaunant ožiai gali išeiti iš narių (išnirti, suirti) Dr. 6. K, M grandinės grandis: Senas lenciūgas – ka i tie nariaĩ sudilę, parsikraipę Krš. Skardinės grandinėlės daromos iš narelių rš. ║ dalelė, gabalėlis: Gluodeną sukapok į nareliùs – ans sueita į kupetą vėl Dr. 7. ko nors sudedamoji dalis: Atskirus sudedamojo sujungimo narius – vienalaikius vientisinius sakinius – galima sukeisti vietomis rš. Progresijos narys Z.Žem. 8. K kilpa; mazgas: Reikia padaryti ant karpos siūlu tris narius LTR(Klp). 9. [K] išauga, auglys, skaudulys: Nago narys N. ◊ iš narių̃ išeĩti nebevaldyti savęs, suglebti: Išejo iš narių spirito prigėręs Šts. į nariùs pùlti (kam) labai prašyti, maldauti: Pùlk tėvui i nariùs Kv. nariùs gráužtis labai gailėtis, krimstis: Nariùs gráužas sutikusi [tekėti] Krš.
2 narỹs, -ė̃ smob. (4) asmuo, įeinantis į kokią nors organizaciją, bendruomenė: Kiekvienas partijos narys yra atsakingas už partiją, ir partija yra atsakinga už kiekvieną narį (sov.) rš. Nei frigai, nei trakai nėra aisčių giminės nariai K.Būg. Draugijos, šeimos nariaĩ J.Jabl. Advė yra parapijos jaunųjų draugijos narė ir valdyboje sekretoriauja I.Simon. ◊ garbė̃s narỹs NdŽ įžymiam asmeniui, priimamam į organizaciją, draugiją, suteikiamas vardas už veiklą ir nuopelnus tam tikroje srityje. narỹs korespoñdentas DŽ mokslo įstaigos, akademijos narys, neturintis visų tikrojo nario teisių.

narys sinonimai

narys junginiai

  • EB Audito Rūmų narys, EB Teisingumo Teismo narys, Europos Parlamento narys, esantis kaip filialas/narys/padalinys, koledžo tarybos narys, kongreso narys, mokslo draugijos narys, naujas narys, nepriklausomas narys, pakaitinis narys, parlamento narys, pasipriešinimo narys, profsąjungos narys, tarybos narys, trupės narys
  • EB Audito Rūmų narys, EB Teisingumo Teismo narys, Europos Parlamento narys, nepriklausomas narys, pakaitinis narys, parlamento narys
Ką reiškia žodis narysta? Visi terminai iš raidės N.