sąnarys reikšmė

Kas yra sąnarys? sąnarỹs sm. (3a) Rtr, OG225, Jrb, Plk, Sb, Aln, są́naris (1) K, Rtr, DŽ1, Snt 1. Q226, H181, R, MŽ, Sut, N kaulų sunėrimo vieta: Sąnariu yra vadinamas toks kaulų sujungimas, kur susiduriančių kaulų galai turi lygius sąnarinius paviršius, padengtus sąnarine kremzle rš. Kur są́naris kaulų, ten linkymas J. Pirštus per są́narius, pirštų są́narius skauda, sopa J.Jabl. Visus sąnarius gelia Srj. Rankytes gėlė par są́narius Rm. Suka visus są́narius Vlk. Inlindo grižas sąnariñ Ds. Sergu sąnarių̃ uždegimu Rgv. Ir su širdim, ir su sąnariaĩs, ir su akim man negerai Krs. Atsisakė visi sąnariaĩ nu darbo Vdk. Jau visi mano są́nariai i visas kūnas ligos iškamuotas Stak. Man są́narius išsukino, nieko negaliu Žg. Labai są́narius sudaužiau in ledą Dgč. Teip trenkė į suolelį, kad visi jo są́nariai pabraškėjo Sch234. Jie jam … visus są́narius išnarino Sch217. Mano sąnariai yr tvirti, galiu darbą gerai dirbti LTR(Mrj). Visi sąnariùkai sutreška i skauda Ln. Sąnarių ligos rš. Drėgnas šaltis rausias po jo plonus rūbus ir marina nuvargusius sąnarius J.Bil. Nes kaulas kiekviens sąnariopi turės susirasti savopi brš. Sąnarėlis H179, R, N. ║ Grnk, Jsv riešas.kamanų dirželių sujungimas: Sąnariaĩ, laužtuvai lankstės, kur žabo[ja] DūnŽ. 2. MKr34, R179, I, S.Stan kūno dalis, organas: Tu mums są́narius ir ūmus visus dovanojai K.Donel. Duktė, surinkusi motinos visus sąnarius, sudėjus į maišą, apraudojus, nunešė ant kapų po paminklų BsPII63. Tas arklys yra gražių sąnarių̃ (gražiai sudėtas) KI174. Jam visi są́nariai dreba KI554. O Stepukas gulėjo paslikas, nekrusteldamas nė vienu sąnarėliu ir beveik nekvėpuodamas J.Balt. Mes viename kūne daugį sąnarių turime, o ne visi sąnariai vieną darbą tur VlnE23. Ranka, koja ir kiti sąnariai SE164. Liežuvis mažas yra sąnarys BtJokL3,5. Ir kog sąnariaĩ daugesnio trokšt tur, tiektai idant kuo greičiaus sueitųs su galva? DP229. Kūne są́nariai turi tarp savęs bendrystę DK41. | Kalbėkite tiesą kožnas su artimu savo: sąnariais mes esme vieni kitų Ch1PvE4,25. Turite tą kūdikį … už … sąnarį pono mūsųlaikyti Mž114. Kurio anys yra gyvais sąnariaĩs DP223. 3. psn. organizacijos, draugijos, šeimos ir pan. narys: Tų draugysčių sąnariai buvo susitarę tarp savęs šnekėti kuo gryniausia kalba Pt. Kiekvienas sąnaris įdeda jos (draugijos) iždan po vieną kapeiką Blv. Giedotojų draugijos sąnariai Vd. Čia kalti ir patys sąnariai tos kasos V.Kudir. Metinis susirinkimas visų sąnarių TS1897,5. Šį kraują susėmus, reik visiems giminės sąnariams jo gerti BsV240. Idant mes tuos vaikus (aba vaiką) kaip sąnarius bažnyčios mūsų … pakrikštytumbim PK192. 4. R179, MŽ237 ko nors dalis, detalė, grandis: Daro ir parduoda … visokius mašynų sąnarius, arba jų daleles LC1883,4. Atrado visą vežimą išdraskytą po vieną sąnarį ir sumaustytą ant kuolų ir tvorų BsMtII66. O sąnarius ing vieną antrą kakink BB2Moz28,14. 5. Q41, R32, MŽ knygos, veikalo, pamokslo ar įstatymo dalis, punktas, paragrafas: Sąnariai trys vieros Mž585. Pirmas sąnaris apie sutvėrimą Vln16. Antras sąnaris B84. Bylok sąnarius vieros Vln36. Vyriausieji sąnariai krikščioniško pamokslo ing vieną sumą sutraukti ir surašyti yra katechizme BPII168. Keturių daiktų, alba sąnarėlių, dabokimės BPII52. 6. (neol.) gram. artikelis, skirtis: Daiktavardžių sąnarys Ll. 7. BB2Moz20,5 karta: Sėsis vaikai iki ketvirtos eilės (ketvirto sąnario) ant krėslo Izraelio BB2Kar15,11. ◊ są́narius nešióti smarkiai mušti: Anas jos tūlai są́narius nešiója, kap apsiženij[o] Arm.

sąnarys sinonimai

Ką reiškia žodis sąnarysta? Visi terminai iš raidės S.