metinis reikšmė

Kas yra metinis? 1 mẽtinis sm. (1) kartą per metus rengiamas didelis pasilinksminimas (kaimo jaunimo): Mẽtinis buvo negirdėtas ir neregėtas: jaunimo priplaukė iš viso svieto Km. Gal eisma mẽtinin? Užp.
2 mẽtinis, -ė smob. (1) Plv, Št, metìnis (2) 1. kas vienerių metų amžiaus: Metinẽlis muno jau vaikščio[ja], tik nekalba Šts. Iškėlė metinuką iš lopšio rš. Į ganyklinius tvenkinius karpiai metinukai suleidžiami kovo–balandžio mėnesį sp. 2. žr. 1 metininkas 4: Metìnis kartą ant metų eina spaviedės J. Per regulekcijas labai barė tuos mẽtinius Gs.
3 mẽtinis, -ė adj. (1), metìnis (2) K 1. SD316, K vienerių metų: Paskerdžiau kiaulį mẽtinį Sdk. Mūsų šuva mẽtinis Rm. Avinėlis ... ažumušamas turėjo būt be patepties, metinis SPII127. Pro tą skylę įlįstų metinis veršis rš. Buvo jau metìnis arklys, kurį laukinis papjovė J. Kas gi mislys, kad šitas arklys da tik mẽtinis! Ds. Mūsų visi vaikai mẽtiniai vaikščiot pradėdavo Ds. Mẽtinis liko berniukelis Ad. 2. SD384, Dglš kasmet daromas, kasmet, kartą per metus įvykstantis, kasmetinis: Mẽtinis susirinkimas BŽ98. Čia jau mūs mẽtinis šienapjūvis (kasmet pas mus šienauja) Trgn. Metinius numirėlių minėjimus saugot įsakė DP545. Jį reik mylėt labiau: atvežė tokius mẽtinius svečius Grš. Metinès maldybes už mirusius provija jinai J. Praslinkus metams nuo motynos mirties, reikėjo kam norint pasirūpinti metiniais atminimais Žem. Bažnyčios pašventinimo metinė šventė SD89. ║ per visus metus vykstantis, ištisus metus trunkantis: Sąrašas metinių veikalų, tapusių metuose SD114. Regimąjį saulės judėjimą galima schemiškai suskaidyti į dvi dalis: į dieninį (paros) kelią ir į metinį kelią ekliptikoje P.Slavėn. ║ už metus gaunamas, duodamas, daromas: Alga metinė, metuose ažumokama SD79. Metinė nauda (ordinarija) SD229. Mẽtinis pelnas BŽ98. Kolūkiečiai atkuto, kai reikėjo tvirtinti metinę apyskaitą (sov.) rš. 3. SD41 laikinas: Idant po linksmybės ir džiaugsmo metinio negautumėt raudot po smerties brš. ◊ mẽtinė dienà; SD316 metų sukaktis, sukaktuvės: Ir idant apieravotų dienose metinėse jo mirimo DP545. mẽtinės knỹgos; SD114 metraštis.

metinis sinonimai

metinis junginiai

  • mėtinis (saldainis), mėtinis saldainis
Ką reiškia žodis metinti? Visi terminai iš raidės M.