metininkas reikšmė

Kas yra metininkas? 1 mẽtininkas (-inykas), -ė smob. (1) 1. Sut vienerių metų gyvulys; mitulys: Kiškis tas galia jau būti mẽtininkas J. Mẽtinyko meitėlio bus geri lašiniai Pc. Čia mūsų mẽtinykės kiaulės Pg. Jau buvo užsiauginę metininkę karvelę, bet reikėjo parduoti Vkš. Idant moteriškė ... atneštų avinėlį metinyką ... ant afieros DP428. Du ėru metininku turi apieravoti CI999–1000. 2. K, Sr metams samdomas darbininkas: Prašos, ka priimtų į mẽtininkus Krtn. Buvau dvare mẽtininkūs Lnk. 3. Plng kumetis: Dvarponiai metininkus samdydavosi tik vedusius, su žmonoms Dr. Mẽtininku būti ta jau paskutinis amatas Kal. Tu misliji, ka mẽtininkai teip durni i buvo Kal. 4. I, Kos33, Varn psn. kas tik vieną kartą per metus eina išpažinties: Jis visus metus nėjo išpažinties, mẽtinykas paliko Ėr. Aš, tėveli, metinykas – spaviedojaus pernai šituočės Kč.
2 mẽtininkas (-inykas), -ė adj. (1) kasmetinis: Saugojimas gavėnios ... metinykėmis ceremonijomis ties akių statytas DP111.

Ką reiškia žodis metinis? Visi terminai iš raidės M.