mazgas reikšmė

Kas yra mazgas? 1 mãzgas sm. (4) 1. SD394, R, K virvės, siūlo, raiščio surišimas ar užmezgimas: Mezgu mãzgą iš virvelių J. Tai man vyras – tikrojo mãzgo nemoka užmegzti! Dkš. Virvėvieni mazgaĩ (suraišiota iš galiukų) Ėr. Užrišk gerą mãzgą, kad siūlas neišsivertų [iš siuvinio] Prn. Virvukės kap nėr, tik mãzgas ant mãzgo Dkš. Šito botago daug mazgučių Vv. Sluoksninis botagas su virveline užvija ir trigubai megztais mazgeliais Kp. | Mazgeliai gale rūbų išsiuvinėtų SD54. | Mazgelis apskritas (saga) SD69. | prk.: Vagystė ir darbo vengimas kolūkyje yra sumegzti viename mazge sov. (J.Avyž.) Vienijosi brolybės mazgu rš. Tik ką išknebinėjau skundos mazgą Blv. Nori vyras ir moteris terpu savęs susiderinti mazgan moterystės A.Baran. ^ Kai jis atvyksiąs, ir aš su juo pasikalbėsiąs, jis man iki paskutinio mazgo išnarpliosiąs visus klausimus rš. Galas galu, mãzgas mazgù LTR(Vlkv). Galu galą, mazgù mãzgą (šiaip taip išsiversti) Trg, Skr. Kur trumpa, ten mazgo nesumegsi TŽV600. Lopų lopas, mazgų̃ mãzgas, bile savas Krok. Ne darbas, kaip penki vyrai vieną mãzgą riša Km. Radai galelį, rasi ir mazgẽlį LTR(Rm). Buožėms su votegu meta, o mums su mazgaĩs kliūna Šts. Kaip pelukė, kaip mãzgas (labai mažas) teliukas Lp. Itokia maža paukštė, kap mazgẽlis, o tep gražiai gieda Arm. Riebus arklys kap mãzgas Arm. Vyras kaip balkis, nosis kaip dalgis, galva kaip pančio mãzgas Plt. Dykas kaip mãzgas (nieko neveikia) Ds. Atvažiavo dykas (tuščias) kaip mãzgas Ds. Botagas su mazgu (kultuvas) Kn. 2. prk. kas mažas, menkas, neūžauga: Kur tokį mazgą gali dėti, nebent piemenaut Smn. Aš nūnai buvau turguj, ale nei vieno gero gyvulėlio neregėjau, tik vis mazgai Pls. 3. prk. niekam tikęs žmogus, išglebėlis: Senais čėsais žmonės nebuvo toki mazgai, kap dar̃ LTR(Vs). 4. ppr. dem. LL275 ryšulėlis daiktų, surištų į skepetą, nosinę ar šiaip kokį audeklą: Turėjo kiekvienas mazgą pinigų savo Ch1Moz42,35. Ji pinigus susirišo į mazgelį rš. Vieni iš jų nešėsi mazgelį skarmalų, kiti ir visai nieko neturėjo rš. Neužmiršk šito savo mazgẽlio Sdk. Įsidėk kelionei mazgẽlį cukraus Rm. Mažiukiam mazgiukè buvo brangenybės Ar. Susirišo in mazgutį ir eina sau BsPIV66. | Kvietkų mazgelis (puokštė) N. 5. ppr. pl. Skr, Alk kiaušeliai. 6. koks nors sustorėjimas, išsiplėtimas: Jau mazgaĩ ant arklio kojų atsirado Dbk. Rankos baltos, bet kietos, su iššokusiais stambiais mėlynų gyslų mazgais rš. Gerklės mãzgas, gūžys (Adomo obuolys) BŽ9. Balso stygos gerklės mazgè Jn. 7. ko susikirtimo, susiėjimo vieta: Žymus kelių mazgas EncVII1055. Geležinkelio mãzgas DŽ. Regimasis Mėnulio takas, nužymėtas žvaigždynuose, kerta ekliptiką dviejuose diametraliai priešinguose taškuose, vadinamuose Mėnulio tako mazgais P.Slavėn. 8. centrinis ko nors punktas, židinys: Europos pietuose užsimezgė nauji karo mazgai rš. 9. vienoje vietoje sutelktų įrengimų, mechanizmų, turinčių bendrą paskirtį, visuma: Vilniaus radijo mazgas rš. Vilniaus televizijos mazgų gamykloje daug technikos naujovių sp. Betono gamybos mazgas per metus pateiks statybos aikštelėms 10 tūkstančių kvadratinių metrų betono sp. ║ mechanizmo dalis, sudaryta iš atskirų sujungtų detalių: Susipažino su svarbiausiais traktorių mazgais ir pradėjo juos remontuoti rš. 10. R, MŽ bot. augalo pumpuras: Yra dar mažų šakelių vaisinių nuo 1/2 ligi 1 1/2 colio ilgų, tos vadinas pumpurais, mazgais vaisiniais S.Dauk. Abesinijoj auga viena bananų veislė, kurios vaisiai nėra valgomi, ale jos mazgai (pumpurai) Kel1881,248. 11. rąstų sukirtimo, sunėrimo vieta: Padirbk mãzgą, reik rąstus megzti Up. 12. gyvatės galva, kramė: Gyvatė galvos neturi, tik mãzgą Ktk. Mãzgą tik ažurietė ir šnypščia Lkm. ◊ kalė̃s mãzgas netikras, netaisyklingai surištas mazgas, šunmazgis: Tu vėl kalės mazgu surišai! Skd. Kitam pirkęs neįtiksi, kalės mazgu sumezgė S.Dauk. mãzgo nesumègsti negali išsiversti: Galu galą nesuduria, mazgù mãzgą nesùmezga Šk. mãzgą užmègsti prisidaryti rūpesčių: Niekas nekaltas, pats sau mãzgą ažùmezgei Tvr. mãzgas pas bámbą Vlk nėščia. mãzgą užsìrišti ant júostos įsidėmėti: Daviau, ir dar̃ užsirišk an júostos mãzgą Krok. nė mãzgo nė ženklo, nė žymės: Torų nė mãzgo, o karves reik leisti į ganyklą Skdv. Gòrdijaus mãzgas TrpŽ įvairių aplinkybių susipynimas. pérkirsti Gòrdijaus mãzgą rš greitai, drąsiai ir ryžtingai išspręsti kokius nors sunkumus. į mazgiùką sumazgýti (susirìšti) Krkl. atsiminti: Viskas muno yra į mazgiùką sumazgýta, neužmiršu Krš.
2 mãzgas sm. (4) rš laivų greičio matavimo vienetas, lygus jūrų mylių, nuplaukiamų per valandą, skaičiui.
3 ×mãzgas (l. mózg) sm. ppr. pl. (4) smegenys, protas: Neturėjo merga mãzgo, kad už tokio diedo ejo Trgn. Geras rankas turi ir mazgùs gerus Zt. Vis tiek tep mazgaĩ dirba, ir beigta Str. ^ Pasenau – dabar mazgaĩ maišos galvoj Šlč. Tavo, vaikeli, mazgaĩ neverda (kvailas esi) Rš.

mazgas sinonimai

mazgas antonimai

mazgas junginiai

  • (transporto) stotis, mazgas, kelių mazgas
  • Gordijaus mazgas
Ką reiškia žodis mazgaunia? Visi terminai iš raidės M.