rublis reikšmė

Kas yra rublis? rùblis sm. (2) DŽ; M, rublỹs (4) 1. TSR Sąjungos (ir ikirevoliucinės Rusijos) pagrindinis piniginis vienetas, lygus šimtui kapeikų; tos vertės piniginis ženklas: Svarbu yra rublio stabilizavimas rš. Nuleisk porą rùblių Jnš. Užmokėjo rùblį su kapeikom Ėr. Daug rado – du rubliù Trk. Kad kokis rublỹs yra, duonos reik Lz. Parduosiu kašius, tai bus koks rublỹs Šlčn. Seniau rùblis sunkiai paemamas buvo Šmn. Penki rùbliai auksiniais Mšk. Į ranką įspraudė rùblį caro piningais Vvr. Až rùblį trijų kartų nepavalgysi an dienos Km. Po rùbliui sudedam – prageriam Antr. Po rublì sudė[jo] visi Vlk. Až metrą ima du rubliù Mlk. Čebatai – trys rùbliai Rud. Už du rubliù mielių Mrk. Kai nueini, vis užkruti kokį rùblį Grv. Anas man rùblį an duonos, aš anam bulbų Rod. Penkiais rùbliais skalna Mlk. In dieną dešims rùblių reikia mokėt [darbininkui] Rod. Cielą dievaitį (mėnesį) eina – dvidešimt rùblių žudarbuja Asv. Pasidėjo rùbliais a devynis šimtus Als. Į karčemą rubliùs neša JD19. Devynios skrynios baltų drobelių, dešimta skrynia baltų rublelių (d.) Žln. Dėl to (dėl ežių) provodavos, kiekvieną pėdą rùbliais nudėdavo (papirkinėdavo teismą) Grz. Durnumas žmonių – dėl kokio rùblio nervus gadint Mžš. Tartum tie rubliai mums iškasami yra iš purvyno LzP. Aš mis[liju], ka negyvena teip ant rubliù (turi pinigų) Ms. Juk mėlenės šįmet iš rùblio neišejo (nebuvo pigesnės kaip rublis už litrą) Tl. ^ Patenkintas kaip rùblis Pln. Turi sūnų kaip rublį Žem. Ar teip versk, ar teip, vis tiek rublis (tas pats išeina) Ėr. Jei kapeikos nemylėsi, rublio neturėsi LTR(Sd). Skatikai ir rublį pagimdo LTsV135(Mrj). Kad parlaužtumei rublį, kraujas varvėtų Ukm. 2. sing. pinigai apskritai: Rùblį turi – nusipirksi Sug. Kožnam daiktui vis rùblis: pirk i pirk LKT161(Šlv). Ėsti duoda, o rùblio – ne [senam žmogui] Pls. Nieko anys neturia, tik iš rùblio gyvena Sug. Tos medy uogos ir rùblį sugauna Lz. Dabar nešu [pieną] pieninėn – reikia rùblio Ktk. Ir aš iš rùblio gyvenu, kap ir jūs Dv. Jug aš ir dirbu kožną dieną už tą rubliùką Vvr. Daug skato (galvijų) turėjom, ir rùblis buvo Grv. Jaučia, ka rùblį turi, tai puola vyrai prie mergų Jrb. Ale rùblis iš kišenės (išlaidos) tas rūkymas Ub. Visai apyvartai rùblis didžiausias (daugiausia pajamų) iš karvės Lel. Uždirba jis šimtą dvidešimt, o su rubliu nesusisiekia (išlaidus, vis pritrūksta pinigų) Jnš. ^ Rublis šneka, rublis tyli LTsV183(Rs). Rublis sutinka užgimus, rublis palaidoja LTsV176(Krtn). Rublỹs nesmėto – reikia paimt Kpč.

rublis junginiai

  • Rusijos rublis
Ką reiškia žodis rubliuotas? Visi terminai iš raidės R.