šoninė reikšmė

Kas yra šoninė? šóninė sf. (1) Š, DŽ, NdŽ, PolŽ123, LKAI110(Imb, Kur, Trgn, Klvr, Lb, Dsn), šonìnė (2) NdŽ, KŽ, LKAI130(Trš, Plt, Všv, Vb, Lk), LKAI110(Akm), Plng, Užv, Šk 1. SD1162, SD333, Sut, N, [K], DŽ, KŽ, PolŽ76, Šk, Užv gyvulio šono mėsa: Šonìnė tai jau šonìnė – prastesnė mėsa Plv. Kulšys riebesnės, o šonìnė nekas Gs. XVI a. istoriniuose šaltiniuose minimi įvairiausi rūkytos kiaulienos gaminiai: lašinių paltys, kumpiai, skilandžiai, krūtininės, šoninės, taukinės, dešros MLTEII131. Kiaulienos šóninė NdŽ. Šoninės paltis Pmp. Itą šóninę pasūdę pakarsim svirne LzŽ. 2. N, DŽ, NdŽ, KŽ, Plng, Prk, Kin virvė, prilaikanti laivo stiebą: Kad valties stiebai tvirtai laikytųsi, juos atatampomis – šoninėmis pritvirtindavo prie bortų rš(Rsn). Šóninės sulaiko mastą Klp. 3. DŽ, NdŽ, Blv mažas kambarėlis, kamaraitė prie kito kambario šono: Prie kamaros glaudžiasi maža kamaraitė, vadinama šonine V.Kudir. Dažniausiai atitvertos patalpos vad[inamos] menė, seklyčia, šoninė, kamaraitė ir t. t. EncIX87. Tikrai šoninėje, ant karties pakabintame lopšelyje, verkė kūdikis LzP. 4. DŽ, NdŽ peludė: Klojimo šóninė Grž. 5. NdŽ vežimo, sunkvežimio šone esanti lenta: Šóninė, iš šono kur ažsideda terpu rankelių JnšM. Šoferis nuleido šónines DŽ. 6. LKAI130(Trš, Plt, Všv) audžiamųjų staklių sonas">šonas, šlaunis: Viena šonìnė pas meistrą, todėl negal austi Akm. 7. LKAI110(Imb, Kur, Blnk, Akm) (akėčių) įrėminamasis balžienas. 8. DŽ, NdŽ geom. trikampio šono kraštinė: Lygiašonio trikampio lygios kraštinės vadinasi šoninės rš.

šoninė junginiai

  • šoninė linija, šoninė šviesa
  • Šoninė linija
Ką reiškia žodis šoniplauka? Visi terminai iš raidės Š.