balžienas reikšmė

Kas yra balžienas? balžíenas sm. (1, 3) 1. medžio, dažniausiai beržo, gabalas padargams daryti: Senis parsivilko storiausią balžieną, sukapojo ir padžiovė ant pečiaus Prl. Tokio balžíeno vinis laikys šuns amžių Ar. Kur tu pakelsi tokiuos balžíenus? Ds. Tu lazdele sausoji, balžienėli baltasis KlvD59. 2. Čk akėčių, rogių skersinis; kartais kitų padargų panaši dalis: Ekėtvirbaliai sukalti į balžíeną J. Mūsų visų akėčių balžíenai mediniai Šl. Pirkau drebulę, tai bus akėčiom balžienų̃ Mrj. Ant galo važio balžíenas J. Sulūžo rogių balžienaĩ Sb. Tą balžíeną (staklių skersinį) įkalk stipriai, kad staklės neparvirstų Vdk. ^ Išsiskėtęs kaip balžíenas Ar. Guli tik vienas, kap akėčių balžíenas Mrj. 3. dalgio rankena: Sulenkiau iš karklo balžíeną Brž. Sunku pjauti, nulūžo balžíenas Vb. Ėmė ir nusuko balžienė̃lį į šalį Brž. ◊ balžíenus ištiẽsti mirti: Tas jau ištiesė balžíenus Š.

balžienas sinonimai

Ką reiškia žodis balžienėlė? Visi terminai iš raidės B.