skersinis reikšmė

Kas yra skersinis? 1 skersìnis sm. (2) K, sker̃sinis (1); N, Kos154, M, BzF169, LL402 1. DŽ kas pritaisyta, pritvirtinta, dedama skersai: Į duris įdėk skersìnį: vienos lentos neturia tvermės, susimeta Skr. Įdėk skersìnį ir suverk duris – vištos neis į skūnę Trg. Ir [kalavijo] skersiniai, ir buoželė dažniausiai buvo puošiami sidabru MLTEII22. Kojas jis užsidėjo ant stalo skersinio rš. Sakau, kad vištos neina tūpt – skersìnio nulėkta Sdk. ║ LKAI95(Skp, Št) skersaplautis.arklo ienų jungiamasis pagaliukas: Skersinis pri ranktūrio Kos152. Skersinė̃lis jungia ienas Dbk. Sėdėjau ant plūgo skersinio, atsukęs arkliams nugarą J.Balt. ║ DŽ, Snt staklių šlaunis jungiantis pagalys: Tėvai, kreivą [staklių] skersìnį padarei Kt. Skersìniai laiko stovyčias Mšg. Plonas mūsų skersìnis Dglš. Apatinis skersìnis LKAI130(Šl, Rz, Mžš, Ant, Rm, Ssk, Dbg, Upn, Plut). Viršutinis skersìnis LKAI130(Žml, Šl, Rz, Vžns, Kur, Dbg, Upn, Plut). ║ LKAI132(Kv, Grd, Rs, Žm, Str) pagalys, per kurį riečiamas audeklas; slinkis.kopėčių pakopa: Baisu ir lipt – skersìniai supuvę Lš. Drobynų skersiniùkai jau papuvę buvo Kdl. ║ LKAI103(Žml, Kpr, Pnm, Ds, Dgl, Rš, Lel, Slk, Kur, Vn, Št, Ar, Žl, Upn, Vp, Gg, Žž, Alvt, Btr, Mrk, Lp, Kpč), Krn rogių pavažų sujungimas, gaktinis: Jau lūžo skersìnis – reiks taisyt roges Gdl. Arklys kulnais skersìnį pasiekė, tai kad pradėjo lėkt! Dbk. ║ LKAI103(Lk, Krtn, Kair, Krtv, Sdb, Tt, Grd, Rs, Erž, Ar, Ssk, Dkš, Lbv, Mrk) rogių balžienas. ║ DŽ, LKAI126(Škn, Všk, Svn, Žl, Rz, Str, Km, Tj, Rgv, Lkv, Kv, Pj, Vn, Vdk, Br, KzR, Mšk), Pln ratelio dalis, į kurią įstatomi ritės stulpeliai. ║ LKAI125(Svn, Šd, Šll, Lkv, Dbk, Slk, Dsm, Šlčn) ratelio pakojų lentelė. ║ LL224, Jnšk skerssijė: Baigia statyt namą, jau skersìniai sudėti Kair. Dar kiek, ir būčiau pasikabinęs po skersiniu (pasikoręs) P.Cvir. ║ DŽ, LKAI109(Žg, Kv), Ul akėčių balžienas, į kurį ppr. kalami akėtvirbaliai: Akėčiom sker̃sinius dirbu Pg. Vienas akėčių skersìnis supuvęs, kuolai byra Dgl. ║ Skr, LKAI141(Vg, Šauk, Rd, Šd, Kž, Ps, Ob) girnų pumpurė: Skersinis nulūžo, reikia naują padaryti Šlv. ║ K, LKAI138(Rd, Tt, Vl) girnų lentelė, į kurią įstatomas milinio viršutinis galas; klapatė. ║ LKAI139(On, Kpr, Alz, Dbk, Gdž, Rgv, Srv, Vdš, Ukm, KzR) įtaisas girnų viršutiniam akmeniui kilnoti, sukutis. 2. DŽ1 sport. gimnastikos prietaisas – apvali plieninė kartis, horizontaliai įtaisyta ant stovų. 3. DŽ skersadryžis sijonas ar užvalkalas: Bobutės skersìnis toks puikus, toks aiškus, kad iš tolo kaip veizėte veiza Vkš. Viską in šalį padėjus, imsim aust skersiniùs Ndz. Sijonus, pasiūtus iš audeklo, austo skersais dryžiais, o sijone einančiais išilgai, žemaitės vadina skersinukais rš. 4. žr. skersinė 3: Lig pusryčių užariau visą skersìnį Žmt. Eikit, vyrai, šiandien į skersinius pievos pjauti Žgč. Vasaroją sėjant, skersiniùkų neažusėja Ds. Rėžiai ilgi par visą lauką, o skersiniùkai ketvirtainiški Rs. Tai nedaug šiemet iš to skersinė̃lio šieno parvežėt Pg. Ė skersìnį pasė[ja]i? OG83. Triobelninkai, kurie turėjo po skersinėlį, daugiausia po desetiną žemės, užsigeidė daugiaus žemės TS1902,1b. Gale pievos skersinėly pastatysiu daržinėlę LTR(Smn). 5. žr. skersmė 4: Kap kur skersìniai, tai tenai vis būna gera žemė Grv. 6. DŽ, NdŽ žr. skersinė 6. 7. NdŽ, Š skersmuo: Žemės skersinis turi 12 tūkst. varstų ilgumo J.Jabl. 8. kas būna skersas: ^ Kur eini, išilgini? – Kas tau darbo, skersini (žmogus ir slenkstis) Jrg. Gulia skersìnis, eina pro šalį išilginis (slenkstis ir žmogus) Lk.
2 skersìnis, -ė adj. (2) DŽ; SD1143, N, L 1. skersai susidaręs, nusidriekęs; einantis pločiu: Skersinė kopa GTŽ. Banga skersinė EncII1095. Skersìnė drūtoji žarna BŽ304. Kaktą jam kirto gili skersinė raukšlė, akis supo daugybė raukšlelių J.Balt. Sėkliukės su skersinėmis raukšlelėmis rš. Retinti lizdus skersine kryptimi ŽŪŽ22. | Skersìnis vėjas (skersvėjis) Jn(Vlkv). 2. skersai padaromas, atliekamas: Kur neseka priart, paliekti skersìnės vagos Drsk. Palei mišką skersìnė ežia Kkl. Šios skersinės lysvės iš seno vadinamos skerslysvėmis, skersinėmis, pavarinėmis rš. Skersinis piramidės pjūvis Z.Žem. Skersinė proskyna rš. Skersinis dirvos įdirbimas ŽŪŽ156. 3. kuriuo kas daroma skersai, ne išilgai: Skersìnė piela Ds. Su nauju skersiniu pjūklu gerai pjauti – eina kaip par sviestą Vkš. Kam čia vienas vargsti – pasiimk skersìnį pjūklą, ir parpjausim Brs. Su skersiniù žiogu (pjūklu) negalima išilgai medį parskriosti Klp. 4. skersai uždėtas, įtaisytas: Skersìnis pagalys LKKIX196(Dv). Skersinė tilto sija VĮ. Skersìnis balkis KII118; R284. Skersinė geležis CII256. [Kauno pilies] mūro masė sutvirtinta įmūrytais skersiniais bei išilginiais rąstais MLTEII96. Perstekes patys dirbom iš grėbarkos dantų, paskiau gelžukas skersìnis Štk. ║ įkypai sukaltas: Skersìnė ta tora DūnŽ. 5. su skersai einančiais dryžiais, ruožais: Bobutė turėjo du skersinius sijonus Vkš. Sejonas skersìnis skersines drūžes turi J. Skersìniai kvartūgai, raštas eina išilgai Plng.

skersinis sinonimai

skersinis junginiai

  • skersinis pjūvis
Ką reiškia žodis skersiniukas? Visi terminai iš raidės S.