dingti reikšmė

Kas yra dingti? 1 diñgti, -sta, -o intr. 1. R nebebūti kur, prapulti: Nežinau, kur peilis diñgo, pradingo, prapuolė, pražuvo J. Kirvis diñgo kaip į peklą Jnš. Kap apsiženijo, i dingo Juozo dainos (nustojo dainavęs) Alvt. Kur dingaĩ, ar į šiaudus įlindai? Gs. Kur tu taip ilgai dingsti? MŽ. Sveikas, diñgęs (seniai matytas)! Š. Ak, kur diñgot, jūs lietuviškos gadynėlės, kaip dar prūsai vokiškai kalbėt nemokėjo! K.Donel. Atimk žmonių kuopai kalbą – dings tautystė V.Kudir. Klausinėjo gaspadinės, kur tas dingo sūris JD380. Dingo kaip aketėn įkritęs TŽIII383. Diñgo kaip vandeny[je] Šmk. Diñgo ir diñgo, kaip ugny sudegė Grž. ║ baigtis: Nejutom, kaip vasara dingo Rs. ║ žūti: Jei tu imsi raštą, tai diñgsi, t. y. prapulsi J. 2. rasti vietą, išeitį, dėtis: Aš n'įmanau, kur diñgti K. Kur dingsi, gyvas į žemę neįlįsi, reik ant svieto vargti, kol gyvam S.Dauk. Kur dingsi nejęs Skd. Pražuvom, kur bedingsma! M.Valanč. Kur tura diñgti vaikelis, neturėdamas tėvų Vvr. Speiguotie i varnos nebįmano, kur diñgti Vvr. Ak, kur diñgtų ponai, kad jie būro netektų! K.Donel. Nė po kelmu dingęs grybas negal pasislėpti nu grybautojų daugybės Šts. ^ Ir diñk kur diñgstąs: nėr pinigų, ir gana Skr. 3. refl. darytis, būti, atsitikti: Tolie kiteip Grecijo[je] dingos S.Dauk. Tas (marčios vėdlavimas) dingos visados naktį S.Dauk. ◊ sveĩks diñgęs pražuvęs: Jei iki ryt nepristato pinigų, tai sveĩks diñgęs Alk. Papulsi į jų nagus – sveĩks diñgęs Jrb. Dabar tai sveiks dingęs, – mano sau S.Nėr. \ dingti; išdingti; nudingti; padingti; pradingti; sudingti
2 dingti, -sta (-a), -o intr. 1. rodytis, vaizduotis, manyti: Manie dingsta, kad tu ateisi, t. y. man rodos J. Tai man rodos, dingsta R112. Kas dingsta tau (ką tu manai)? N. Aš dingu, kad tu girtūklis, o jis šykštūklis J. 2. R57, PG tikti, patikti: Ar tai tau dingsta? – Ne, tai man nedingsta prš. Kad jūs čion ponavotumbit, tad galėtumbit daryti, kas jums geriausiai dingsta Kel1881,79. \ dingti; padingti

dingti sinonimai

dingti antonimai

Ką reiškia žodis dingu dangais? Visi terminai iš raidės D.