karvelis reikšmė

Kas yra karvelis? 1 karvẽlis sm. (2) 1. K, N, M, J zool. pilkomis, melsvomis, baltomis ir kt. plunksnomis, dideliu gurkliu paukštis, balandis (Columba): Naminis karvẽlis (C. domestica) DŽ. Laukinis, keršulinis, didysis karvẽlis (C. palumbus) DŽ. Karvẽlis uldukas (C. oenas) DŽ. Uolinis karvẽlis (C. livia) DŽ. Karvẽlis purplelis (Streptopelia turtur) DŽ. Mažasis karvẽlis (Turtur auritus) DŽ. Keleivis karvẽlis (Ectopistes migratorius) DŽ. Miškinis ir naminis karvẽlis Aps. Karveliai buvo vienintelė mažojo aistra P.Cvir. Išeik išeik, dukružėle, karvelių gaudyti (d.) Kš. Mano karveli greičiausi, ko tu į kalnus lakstai? Brz. Brukúoja karvelis SD67. Karvelis ulduoja R. Ne mane, ne mane tėvelis šaukė, tik pilkas karvelis girio[je] uldavo JV830. Du karveliu klane gėrė, begerdamu sukalbėjo BsO116. Žiūrėk – karvelis rasą geria Grž. Lig miesto mum karvelio lėkimu (oro linija) keturi kilometrai, o keliu važiuoti bus kita tiek Pkr. Mėlynas kaip karvelis JV21. Būkit tada protingi kaip žalčiai, o ne falšyvi kaipo karveliai SkvMt10,16. Ateina ... veidu karvelio apvilkta Mž234. Karvelis labai vaisingas DP91. Paveiksle karvelio MP225. Karvelėli mėlynasis, o kur tu lakiojai? JV699. Oi, tu, karvelėli, mėlynas paukšteli, ar girdėjai, ar regėjai, kaip aguonas sėja? Sml. Jauni karveliukai – mėgstamas valgis ligonių rš. ^ Mudu begyvensiva kaip karvelių pora JV598. Ko dejuoji kap karvelis vaikų? Rdm. Karvelio nauda: vanagui mėsa, vėjui plunksnos LTR(Ds). Keptas karvelis niekam į burną neatlekia (jei nori ką turėti, reikia rūpintis, dirbti) ST93(B). Aklas karvelis po visą svietą išlaksto (laiškas) PrLXVII33. 2. prk. bernelis, mylimasis; draugužis, mielasis: Sugrįžk, karvelėli, sugrįžk, mylimiausias Čb. Mano karvelėli, duok grūdų J. 3. ketvirtas metų mėnuo, balandis: Matyti iš žurnalo, surašyto d. 2 karvelio V.Kudir. Karvelio mėnuo SD126. Pirmą dieną karvelio mėnesio M.Valanč. Karvẽlio mėnesio dvidešimti penktoje dienoje A.Baran. Išduotas Vilne 22 dienoj karvelio mėnesio APhV121. 4. mėlynai žydinti darželio gėlė: Iškask man nors vieną karvẽlį, ir aš noriu pasisodyti Lp. 5. P.Slavėn toks žvaigždynas (Columba). ◊ karveliùs iškir̃sdyti mikliai šokti: Nor senas, bet karveliùs kad ims iškir̃sdyt, tai tik dabok! Rod.
2 karvelis sm. kirvelis: Imk, sūneli, aštrų karvelį. Pakirsk, sūneli, tą šermukšnėlį LTR(Vrn).

karvelis sinonimai

karvelis junginiai

  • uolinis karvelis
  • Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija, Balys Karvelis, Juozas Karvelis, Naminis karvelis, Nikobarinis karvelis, Petras Karvelis, Povilas Karvelis (1954), Viktorijos karūnuotasis karvelis
Ką reiškia žodis karveliškas? Visi terminai iš raidės K.