niekinti reikšmė

Kas yra niekinti? niẽkinti, -ina, -ino K, níekinti NdŽ 1. tr. rodyti panieką, žiūrėti iš aukšto, be pagarbos: Kam tu jį niẽkini, t. y. už niekus turi! J. Savi kaip tik pradeda niekint, tai ir kiti tada Sdk. Meisteris nėra toks išdidus, kad leistų save niekinti P.Cvir. O kas savo žmoną niekina, tas niekina savo garbę ir dorą vardą V.Krėv. Niekins šešurėlis, niekins anytėlė, apkalbės ir mošytėlės JV678. Kas jus niekina, mane niekina DP205. niẽkinamai adv.: Kedulis ištraukė pypkę iš dantų ir niekinamai nusispjovė V.Myk-Put. niẽkinančiai adv.: Niekinančiai šyptelėjo rš. 2. tr., intr. SD58, R laikyti menku, neturinčiu reikšmės dalyku; nekreipti dėmesio, nepaisyti: Susimildami sveiki nieko nauja nepramaniokit, rašybos tradicijų neniekinkit! K.Būg. Negrąžink senobės, bo nesugrąžinsi, bet neniekink jos paminklų, nekeik vakarykščios A.Baran. Niekinkime tą gyvatą ikmetinį ir trumpai patenkantį DP491. Kursai it ansai drąsus žvejys, ieškodamas laimos, įtūpęs į valtę, niekina audromis S.Dauk. Visokiais darbais niekina FrnS180. ^ Kas savo kalbą niekina, kitos neišmoks PPr143. 3. tr. bjauroti, teršti ką pagarbos vertą, šventą: Šventenybę niekinti, teršti, nebešventą daryti LL180. 4. tr. SD311 gadinti, naikinti, siaubti. \ niekinti; išniekinti; nuniekinti; paniekinti; suniekinti; užniekinti

niekinti sinonimai

Ką reiškia žodis niekintojas? Visi terminai iš raidės N.