apdaryti reikšmė

Kas yra apdaryti? apdarýti tr. 1. didumą darbų nudirbti, apdoroti: Eik tu mano darbus apdarýk Lp. 2. apdoroti, apvalyti: Jau ir anys vasarojų nuo laukų apdãrė Ds. Kad apdarýt šienas šiąnedėl! Sdk. Apdaryk truputį šalines, rugius ryt vešme Mlt. | refl.: Su šienu nebe vargas – apsidãrėm Ds. Pati apsdarýk, tada mañ tvarkyk Trgn. ║ apgenėti, apipjaustyti: Visus kopūstus apdaraũ Lp. Apdarýk šį ėglį, ir bus geras botkotis Lš. Apdarýk burokų, pamerksma Skdt. 3. aprengti, apvilkti: Apdaryk aną, kad nesušaltum J. Apdarýk vaikus šiltai – gal susirgti Tl. Įvedė grakščią mergaitę, baltai apdarytą S.Dauk. Pasirodė raitelis, šarvais aukso apdarytas S.Stan. Nuplyšusį apdaryk, pakeleivingą į namus priimk P. Karališkomis drapanomis būtų apdarytas BBEst6,8. | Sodas pėroms apdarytas N. ^ Maža maža panelė visą svietą apdãro (adata) Prk. | refl. tr., intr.: Apsidãrė kitus drabužius Plng. Apsidarýk storiau, neišvažiuok kaip išplaktas Pln. Lietuvininkai buvo tautiškai apsidãrę Grg. Lig šiol esu pavalgęs ir apsidãręs Šv. Motynėlė gulėjo lovoj apsidariusi Žem. Į kiemą įėjo svečias, juodai apsidaręs LzP. Moteriškės apsidariusios striupkėmis M.Valanč. Plonai buvau apsidaręs BM289. | prk.: Ir aš apsidarydavau savo teisingumu kaip apsiaustu SkvJob29,14. ║ aptaisyti; papuošti: Visi kareiviai ginklais apdaryti I. | Apdarau auksu ką SD228. Sienas marmuru apdarau SD332. ║ Gs įrišti (knygą): Papuoštos visos [knygos], puikiai apdarytos A1884,337. 4. apdažyti: Apdãrė juodai siūlus Lzd. apdarýtinai adv.: Audimą išaudžiau apdarytinai, t. y. kurį reikia dažyti J. 5. euf. apdergti, apteršti: Vaikas apdãrė motinai sterblę Ukm. | refl.: Apsidãriusį vaiką apkuopė Grž. 6. prk. apgauti: Vienas neik pirkt, ba apdarỹs Slk. Apdãrė mergą, o dabar neima Ktk. | Šiąnakt juos apdãrė (apvogė), tik sienos paliko Ds. \ daryti; antdaryti; apdaryti; atidaryti; įdaryti; išdaryti; nudaryti; padaryti; perdaryti; pradaryti; pridaryti; sudaryti; uždaryti

apdaryti sinonimai

Ką reiškia žodis apdarytojas? Visi terminai iš raidės A.