glaudus reikšmė

Kas yra glaudus? glaudùs, -ì adj. (4) 1. artimas, priglaustas, suglaustas: Glaudùs rūbas (siauras, prigulęs) KI71. Arklys bėga glaudžiomìs ausimis K. Žvaigždės dažnai pasitaiko glaudžiomis poromis rš. [Apyniai] turi spurganas pailguotinas, skaisčiai žalias ir glaudžias S.Dauk. Dvarokai, lyg kažin kur pasiruošę vykti, stovėjo glaudžiu būreliu su šautuvais rš. | prk.: Kaimo ir miesto ryšiai pasidarė dar glaudesni sp. glaudù n., glaũdu K. glaũdžiai adv., glaudžiaĩ: Durys glaũdžiai prisiveria KII159. Ta sermėga glaũdžiai prigul prie kūno KI71. Nusverdėjo pasieniu pro glaudžiai susėdusių vyrų eilę rš. Akmens neglaudžiai buvo sugulę J.Jabl. Stiklinių vamzdelių galai turi būti gerai sudurti, kad vienas kitą glaudžiai siektų J.Mat. Jo lūpos glaudžiai sučiauptos I.Simon. Palapinės pamatas padarytas iš glaudžiai supintų žagarų Š. | prk.: Partija kovoja dėl mokslo, glaudžiai susijusio su gyvenimu (sov.) sp. Gamybos plėtimasis yra glaudžiausiai susijęs su rinkos buvimu jau pagamintoms prekėms rš. Glaudžiai susivienyt nor širdelės KlvD389. Glaudžiaus dar susivienijo Ns1837,3. 2. lipšnus, meilus, malonus; jaukus; patogus: Glaudùs vaikas, kurs glaudžias prie motynos J. Martelė glaudi kaip balta vilna I.Simon. Glaudus kaip katė Šll. Šitas tavo šuo labai glaudùs prie žmogaus Prn. Glaudì kalba (taiki, lipšni, maloni) Klp. Ansai ... glaudžiausias draugas pasimirė Ns1832,3. ^ Glaudus veršis dvi karvi žinda S.Dauk. glaudù n.: Buvo minkšta pašonėje, minkšta pagalvėje, glaudu visam Vaižg. 3. lygus, gluotnas: Glaũdūs plaukai KII159. Denkit grabelį, kad nesupūstytų glaudžiąją galvelę KlvD86. | Ji turėjo progos pačiupinėti glaudų šilką I.Simon.

glaudus sinonimai

Ką reiškia žodis glaudutė? Visi terminai iš raidės G.