visuomeninis reikšmė

Kas yra visuomeninis? visuomenìnis, -ė adj. (2) NdŽ, DŽ1, KlK 22,50, visúomeninis (1) Rtr, P.Skar, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ; L, L546, ŠT236, LTEII555 → visuomenė: 1. Visúomeniniai dalykai turi būti visuomeniškai sprendžiami S.Šalk. Visúomeninė kultūra Db. Vaizdelyje „Vakaras Visų šventųjų“ Lazdynų Pelėda priminė 1863 m. sukilimo dalyvių kapus, kurie turi skatinti gyvuosius visuomeniniam darbui LKVI 106. Pilietinių pareigų jokių nepripažino, mėgo ramybę ir, nenorėdamas jos nustoti, nesirūpino visuomeniniu gyvenimu LzP. Visuomeniniai reikalai derinasi su tautiniais V.Myk-Put. Iš kur tu atsiradai toks, kad nenori savo asmeninio reikalo derinti su visuomeniniu? A.Gric. Visuomeninis kaltintojas bijo smarkiau prasižioti rš. Daug galime pasakyti apie akmens amžiaus žmonių visuomeninį ir namų ūkį, jų stovyklų bei gyvenviečių įrengimą rš. Vilniaus rotušė buvo labai reikšmingas visuomeninis pastatas rš. Poeto kūrybos medžiaga – patys aštriausi visuomeniniai dabarties kontrastai rš. Komiškumas – tai juokingumas, turįs visuomeninę reikšmę rš. Lyrinė gaida neretai suskamba ir visuomeninės tematikos eilėraščiuose rš. Centrinėse didelių miestų dalyse pirmenybė atiduodama visuomeniniam transportui rš. 2. LEXXII261 Visuomeninės organizacijos rš. Smarki visuomeninio sąjūdžio srovė A.Sm. Mokytojas rodė didelį visuomeninį aktyvumą rš. 3. Skruzdės – išimtinai visuomeniniai gyvūnai rš. 4. lingv. bendrinis: Jei [vardas] daugiuo asabų ar daiktų pridera, vadinas paprastiniu (nomen appelativum), arba visuomeniniu S.Dauk.

visuomeninis sinonimai

visuomeninis antonimai

visuomeninis junginiai

  • visuomeninis pastatas
  • visuomeninis pastatas
  • Visuomeninis turtas
Ką reiškia žodis visuomeninkas? Visi terminai iš raidės V.