lobis reikšmė

Kas yra lobis? lõbis sm. (2) 1. R, K, S.Dauk turtas: Kažin kokio lõbio jie ir neturi Vrb. Vei, kaip skūnės, kur mūsų lõbiai buvo sukrauti, nei pūstynės stov K.Donel. Jis ieško didžių lõbių KI84. Buvo du broliu labai turtingu, kad jiedu savo galo lobių nežinojo BsPIV11. Šisai žmogus … turėjo didį lobį, daug pinigų, daug šeimynos, daug pekaus BPII194. Jos paniekino visus lobius ir turtus DP525. Nevogsi svetimo lobio Mž411. Lobio geidulys, trokštulys turtės SD128. ^ Atsiskyrusi avis vilkui lobis KrvP(Ut). Svieto lobis – šiaudų kūlys (turtai yra nepastovus dalykas) PrLXVII21. Neimsi glėbiu lobį, pradėdamas gyventi (iš karto turtingas nepasidarysi) B. Lobis budina, vargas migina (turtas suteikia drąsos, skurdas prislegia) B. 2. prk. dvasinės, kultūrinės vertybės: Atskleisti ir padaryti žmonėms prieinamus visus meno lobius! rš. Neeikvok dėlei manęs savo širdies lobių rš. | Po mūsų kūnu bei krauju apdengts est lobis lobių Mž181. 3. paslėpti, užkasti pinigai, brangenybės ar šiaip kokios vertybės: Vaikeliai, aš mirštu, bet darže palieku jums didelį lobį, arba skarbą BsPIII105. Sidabrinių papuošalų lobiai rš. Įdomus žalvario amžiaus lobis buvo rastas buvusiuose Nortikėnuose, Sambijoje rš. 4. iždas: Mokėjęs penkis auksinus į kunegaikščio lobį S.Dauk. 5. gobšumas, godulys, gobis: Ir kuniguo kartais lõbis pripula K.Būg(Kv).

lobis sinonimai

lobis junginiai

  • Germanto lobis
Ką reiškia žodis lobiuotas? Visi terminai iš raidės L.