judėjimas reikšmė

Kas yra judėjimas? judė́jimas sm. (1) 1. R289, N, K M, NdŽ, DŽ → judėti 1: Judėjimo organais vadiname tas gyvulių kūno dalis, kurios padeda jiems įvairiais būdais judėti rš. Judėjimo, arba kinetinė, energija rš. Šviesą mes regime kaipo ypatingą judėjimą neapsakomai smulkutyčių etero dalyčių Blv. 2. fil. materijos egzistavimo forma, nepaliaujamas materialinio pasaulio raidos procesas: Pasaulis yra judėjimas šitos objektyvios realybės, atspindimos mūsų sąmonės rš. Judėjimas kaip materijos egzistavimo būdas rš. Rimtis ir judėjimas, moko dialektinis materializmas, yra priešybių vienybė rš. 3. atskiras judėjimo momentas; judesys: Jo (arklio) visi judėjimai yra mandagūs ir puikūs Blv. Jis buvo žemas, apvalus, plonakojis žmogelis, staigių judėjimų Mš. Gyvatės judėjimai vyksta banguotais viso kūno vingiais horizontalinėje plokštumoje EncIX82. Stirnos judėjimai yra labai vikrūs ir sukrūs, ne bet kas galipagauti Blv. 4. NdŽ daikto ar jo dalių persikėlimas iš vienos vietos į kitą; susisiekimas: Prie pulko štabo buvo nuolatinis judėjimas rš. Mūsų miestų gatvėse nėra didelio judėjimo rš. Buvo sustabdytas judėjimas per administracijos sieną rš. Kariuomenės artilerija tęsė persikėlimo judėjimą rš. 5. veikimas, akcija; sukilimas: Be revoliucinės teorijos negali būti ir revoliucinio judėjimo rš. Azijoje visur auga, plečiasi ir stiprėja galingas demokratinis judėjimas rš. Auga ir plečiasi taikos šalininkų judėjimas sp. Girdėjau apie kylantį darbininkų judėjimą, apie jų kovą su valdžia J.Bil. Didis proletariato išsivaduojamasis judėjimas turėjo pasidaryti ir seniai jau pasidarė tarptautinis rš. Pasaulis savo istorijoje dar nematė judėjimo, tokio plataus ir gilaus, koks yra tautų judėjimas dėl taikos A.Vencl. Nacionalinio išsivadavimo judėjimas apima visas kolonijines šalis sp. 6. kolektyvinis keitimasis laiko atžvilgiu: Reikalingus duomenis apie kurio nors krašto, srities ar vietovės gyventojus teikia gyventojų arba demografinė statistika, kuri apima gyventojų buities ir judėjimo reiškinių statistinį stebėjimą EncIX94. \ judėjimas; pajudėjimas; sujudėjimas

judėjimas sinonimai

judėjimas junginiai

  • Europos judėjimas, antieuropinis judėjimas, antiglobalistinis judėjimas, antiglobalistinis judėjimas [V4.1], antirasistinis judėjimas, asociacijų kūrimo judėjimas, darbininkų judėjimas, ekologinis judėjimas, jaunimo judėjimas, judėjimas dėl autonomijos, kapitalo judėjimas, kultūrinis judėjimas, laisvas asmenų judėjimas, laisvas darbuotojų judėjimas, laisvas kapitalo judėjimas, laisvas programų judėjimas, laisvasis judėjimas, migrantų judėjimas, moterų judėjimas, patriotinis judėjimas, vartotojų judėjimas, vienijimosi judėjimas, šalies išsivadavimo judėjimas, ūkininkų judėjimas, žmogaus teisių judėjimas
  • Europos judėjimas, antieuropinis judėjimas, antiglobalistinis judėjimas [V4.1], antirasistinis judėjimas, asociacijų kūrimo judėjimas, darbininkų judėjimas, ekologinis judėjimas, jaunimo judėjimas, judėjimas dėl autonomijos, kapitalo judėjimas, kultūrinis judėjimas [V4.1], laisvas asmenų judėjimas, laisvas darbuotojų judėjimas, laisvas kapitalo judėjimas, laisvas programų judėjimas, laisvasis judėjimas, migrantų judėjimas, moterų judėjimas, patriotinis judėjimas [V4.1], vartotojų judėjimas, vienijimosi judėjimas, šalies išsivadavimo judėjimas, ūkininkų judėjimas, žmogaus teisių judėjimas
  • Angolos liaudies judėjimas už išsivadavimą, Antikultinis judėjimas, Arubos liaudies rinkimų judėjimas, Bolivijos kairysis revoliucinis judėjimas, Brauno judėjimas, Graikijos visuotinis socialistų judėjimas, Judėjimas už branduolinį nusiginklavimą, Kipro socialdemokratų judėjimas, Kitas pasirinkimas (judėjimas), Mauricijaus kovojantis judėjimas, Nacionalinis respublikonų judėjimas, Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio Judėjimas, Venesuelos judėjimas į socializmą, Šimto gėlių judėjimas
Ką reiškia žodis judėsena? Visi terminai iš raidės J.