ampalas reikšmė

Kas yra ampalas? am̃palas (<añt-palas) sm. (3b) 1. MŽ, K, J, Ar, Ldvn, Vl žr. antledis 1: Kalne išlietas am̃palas, negalima užvažiuoti Čk. Iš pakrantės išsiveržęs ir sušalęs am̃palas VšR. Nepaslysk, vaikeli, čia am̃palas išsivertęs Pžrl. Eidama į šaltinį vandenio, am̃palą apibarstyk smėliu, kad nepaslystum Čk. Dar turbūt šals, kad ant ledo ampalaĩ atsirado Žv. Atkrančiais šiandien visur ampalaĩ Šlv. Kur tik šaltenis, ten didžiausi ampalaĩ sušalę Vdk. Tokie ampalaĩ apšalę apie garlaivį Skr. 2. kunkulas, burbulas: Ar verda? – Am̃palas eina! Nm. Nespėjau užkaisti – jau ampalaĩs verda Jrb. Mesk akmenį į vandenį – am̃palas iššoks Grs. Kukuliams nedaug reik virimo – am̃palas persivertė, ir gana Lkš. | Davė į nosį, net am̃palas iššoko Grš. Kai duosiu į nosį, tai tuoj išsivers raudonas am̃palas! VšR. ║ besiverčianti iš apačios srovė, čiurkšlys: Vos tik šulinio dugną gilyn pragręžė, kaip visa srove išsivertė am̃palas Žvr. 3. didelis prakaitas: Iš pečių am̃palas eina, traukiam spragilus (kuliame) Gs. 4. skurlis, skuduras: Nudriskęs, ampalaĩ velkas Skr.

ampalas sinonimai

Ką reiškia žodis ampaliuoti? Visi terminai iš raidės A.