tolei reikšmė

Kas yra tolei? 1 tõlei adv. LVIV144, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, LKKXVIII88(Nm), toléi, toleĩ; SD268, H, Sut, N, L žr. 1 tol: 1. Par kitą lig iš gryčios išeis – tõlei kalba Dkk. Trijų metelių bereikia an šimtą – niekai tõlei gyvent Skp. Ale, būdavo, reikia ir tõlei velėt: gaspadinė kvepena atejus, nu, šarmu kad nepasduot Jž. ║ Ganiau tõlei, kol dirbt negalėjau Iš. Tõlei mokslus eina, kolei sveikas Ant. Toléi bus, kolei pagis Prng. Toléi bus, kolei laikis Azr. Tõlei [vaikas] kauks, kolei duosi [pinigų] Sug. Ir tõlei velėji, lig jau kvėpia Jž. Toléi ej[o] [į parduotuvę], kolei gavo Žln. Dabar žėdnas tõlei geria, kolei nuvirsta Alv. Toléi ganė bendrai, paki sklypus išdalino Pv. Gavėnių giesmių kolei neišgiedam, tõlei neleidžia kieman Grv. Bubinuoja tõlei, kolei bubinas nesutrūkęs An. Tolei verkė, kol miegas nuramino pavargusią galvelę Žem. Kolei lieka gyvų gyventojų, tolei nemiršta ir senasis upės ar ežero vardas K.Būg. Tõlei jo nevartoji, kolei neišsigaruoja Mlt. Kolei aš sėdžiu, tõlei ir anas (vaikas) bovijas Lel. Kolei lįsi, tõlei neduosiu Sdk. Toléi krutė[jo], kolei sveikatos turė[jo] GrvT98. Kolei kalelė korojo, tõlei barelis riogsojo (d.) Dglš. Pas motinėlę valią turėjau, kolei norėjau, tolei gulėjau LTsI518. Kolei norėjau, tõlei uliojau, kas te za vargas, tai nežinojau (d.) Pb. Tõlei lydėjau lygiais laukeliais, kol prialsinau bėrą žirgelį JV628. Tõlei neisiu nuo motynėlės, pakol sukrausiu tokį kraitelį kaip ir žmonių dukrelės JV704. Tolei kukavo, kol iškukavo iš močiutės dukrelę LTR(Grv). Inkišk uodegą, toléi tupėk, kolei negalėsi pajudint (ps.) Tvr. Tolei kariauja, kolei anas liepia SPI261. Kolei jiemus galime ką padėt …, tolei jų apleist neturime DP515. Kolei [apaštalai] prastais nemokančiais bu[v]o, kolei nepažino nei savęs, nei Christaus Viešpaties, nei karalystos Jo, tolei barėsi apie pirmąsias vietas DP495. ^ Tolei vaikas, kolei sterblėj LTR(Mrj). Toleĩ vaikai, kolei skverne laikai Jž. Kolei akes yra (mato), tõlei nori dirbt DrskŽ. Tolei puodu vandens eiti, iki ąsa nutrūksta ST329. 2. J Jai ligi tolei atrodė, jogei tėvynė be krašto, taip plati kaip pasaulis V.Myk-Put. Mergõs skarelę nutraukė, – lig tõlei neatadavė Aln. Tegu dasimokina ikt tõlei (iki vestuvių) Dg. Girdėjome ik tõlei, jog V. Christus visam pasauliui arba visiems žmonėmus duotas yra nuog Dievo Tėvo ižgelbėtoju DP243. Kurie kitaip tikėt mokia, neg ik tõlei mokė dvasia DP218. ║ Taip ji varguolė verkė lig tolei, kol iš verkimo tojo nurimo rš. Nes ik kolei malka pečiuje dega, ik tõlei tikrai ugnis neliausis ir neužges DP348. 3. SD284, Amb, Ln Pieskų va tõlei – ir eik (per smėlį Palangoje) Dg. Marškiniai va ik toléi, ik kelių Dv. Tai šitas grapas, tai va lig tõlei barzda Šmn. Atamenu, būdavo lig toléi vandenio Slm. Apsmauk toleĩ [pirštinę] Žt. Va lig tõlei apsikasi spaliais [braukdama linus] Sb. Man uždavė tõlei išmokti J.Jabl. Ratų galas atsistums lig tõlei Grg. Žolė pievoj užaugo tõlei Lb. Kolėl man nuravėt? – Tõlei nuravėk – ir užteks Lel. Sujudino žmones, mokydamas po visą Judėją, pradėjęs nuog Galilėjos net ik tõlei DP164. | prk.: Dagriso liki tolei (labai) J.
2 tolei adv. žr. 2 tol: Iš tolei H174. Per tolei eiti, per tolei siekti Q660.
3 tõlei interj. kartojant nusakomas šūkavimas, ūksėjimas miške: Po girią skamba: – Tõlei tõlei… Ss.

Ką reiškia žodis toleig? Visi terminai iš raidės T.
Draugai
Vertimas internete