malka reikšmė

Kas yra malka? 1 málka sf. (1) 1. sing. col. BB1Moz22,3, R, K medžiai kurui, paprastai supjaustyti ir suskaldyti: Sukaposiu, išdžius ir bus gera málka Gg. Susikirto medžių málkai Jrk9. Būdavo, davė žmogus penkis šešis auksinus [eiguliui] – nors užsiversk malka, skalomis V.Krėv. Trinu (pjaunu) malką SD250. Pradėjau málką daryt ir sukoliečijau pirštą Krm. Pavasarį kas pagalys – tai malka, rudenį kas gyvulys – tai mėsa Lp. O Enskys sausos malkẽlės atneša glėbį K.Donel. Karklas – gera málka, kaitri kap eržuolas Kbr. Málkos savos turim, neperkam Švnč. Jis, jau nusitvėręs kitą malkos pagalį, pradėjo drožti naują nereikalingą kylį I.Simon. Kai iš nuodėgulių, tai maža nauda – gal tik malka A.Vien. Gailis málkos, nekūrina Eiš. Šarvastokis vežimas málkai vežt Vlk. Kad ir drebulinės šakos, ale málka gryna Erž. Nuvažiavo malkos (malkų parvežti) Mrc. Sausa malka kaip kanklys B. ^ Juo toliaus į mišką, juo daugiaus malkos Sch89. Malkos nevažiuosi su žaku B. 2. SD46 atskeltas pagalys, šakalys: Biskį per didelė málka Smn. Málką sviemu ituo ranka ir misliu, kad an daikto numirsiu (labai suskaudo ranką) Lz. Mergos Kūčiose atnešę malkas skaito: jei po porą – ištekės, jei ne – reiks kitų metų laukti Pn. Vieną malkytę uždėjau – tuoj geriau dega Rm. Ans ėmė tokią ploną malkelìkę i padevė Prk. 3. medis kaip padarinė medžiaga: Iš tos málkos šėpas daro Mrj. Nuo málkos yr padaryta Pgg. 4. scom. prk. nevykėlis, ištižėlis: Toks malka, nei moka, nei nori mokėt gerai dirbt Dgl. Ak tu málka! (keik.) Pnd. ◊ kaĩp málkos labai daug: Mėsos kap malkos, kiek nori Alv.
2 málka sf. (1) 1. Sut, Kos255 krūva eilėmis sudėtų medžių kurui, rietuvė: Medžių málka, arba šūtis J. Suskaldytus medžius reikia į malką sukriautigreičiau pradžiūs Vkš. ║ laužas: Apsukuo sukrovė malką medžių, užkūrė ir dailiai sudegino šventąjį M.Valanč. Savo numirėlius ant malka degino S.Dauk. Malka anglims deginti I. 2. Krš krūva sumestų, suverstų daiktų: Pri kūtės stovėjo mėšlų málka Mžk. Málkos žemės guli iš ravo išmestos J. Malūne málkų málkos maišų prikrautos Lkž. Suvertė bulbes į málką, ir ėmė pūti Krkl. Audeklų yra málkos sukrautos Plt. Tokios dideliausios málkos knygų Plt. Medžiai sukrauti į stirtas, o šakos į málkas Žr. Ans beturįs didelę málką piningų! Pln. Eikiat į reją, sukaskiat grūdus į málką KlvrŽ. Biedna sakosi, o palėpėse lašinių malkos voliojas Užv. Sustumk šieną į malką Nv. Visus medžius suvertė į vieną malką Krkl. Tas šlamas sušluok į malkẽlę, paskuo susemsi ir išneši Slnt. 3. būrys, pulkas: Antai stovi málka vyrų Plt. Anie málkoms noria gyventi Yl. Joms pačioms yra visa malka vargšų giminaičių rš. 4. GK1940,68 kortų kaladė: Banke du šimtai, – tarė jis, pasitaisęs akinius ir atplėšdamas malką rš. Jis išsiėmė iš kišenės naują žvilgančių kortų malką rš.
3 malkà sf. (2) 1. CI700, Vkš žr. 1 malkas 1: Aš geriau išgersiu vandens mal̃ką Grg. Stiklelį išgėrė viena malka Jnš. Įpuolęs į karčemą, išėmiau malką (išgėriau burnelę degtinės) Grg. ║ Šiandien plaukdamas prarijau tris malkas Jnš. Besimaudydamas pasinėriau į vandenį ir gavau vieną mal̃ką Klov. Pasinėręs gavo tokią mal̃ką, kad daugiau nebenorėjo Jnš. 2. žr. 1 malkas 3: Bekojinė malkelė I. 3. I žr. 1 malkas 4.

malka sinonimai

malka antonimai

Ką reiškia žodis malkadarynas? Visi terminai iš raidės M.