ubagauti reikšmė

Kas yra ubagauti? ×ùbagauti, -auja (-auna Dg), -avo KBII195, K, NdŽ, KŽ, Vrb, Grš, Švn, Lš, Sn, ubagaúti, -áuja, -ãvo ArchIII198, Rtr, DŽ1, NdŽ, Pn, Trgn 1. intr. Q87, H, R, MŽ, MŽ92, Sut, N, M elgetauti: Luošas ubagáudamas eina par kiemus J. Pasdėj[o] po pažaste [kapšį] ir išej[o], ir tep ùbagavo Pns. Niekasmūs selos neubagãvo LzŽ. Vokiečių ùbagaut po karui ateidavo, vargo Pjv. Einu ubagaudamas, ką gavęs tarbon kraudamas Kp. Ir jis to vaiko nekentė, ir jis išvarė ùbagaut LB190. Reiks man jaunai ubagautie, už brolelį poteriautie BsO45. Neteisingai ir nedorai pasielgti gali, kad par žmones ubagaudamas eisi, kad pats nieko nedirbsi S.Dauk. Kodėl neeiti dirbti, užiuot ubagavęs? Kel1853,76. Argi gražu tai žmogui katalikui, kad vaikai pasenusius savo tėvus išvarytų ubagautie? Rp. Ką darysiu? Viešpatis atim nuog manęs urėdą: kasti negaliu, ubagauti gėdžiuos BPII319. Aš jau negalėsiu arti, ubagauti gėdėsiuos MP281. ^ Vieni turi, kiti ubagáuna (nėra lygybės) Drsk. Kad vasarą snausi, žiemą ubagausi LTR(Šmn). Girtybė bėdų pridaro, dažnai ir ubagauti išvaro KrvP(Krn). Geros rankos neubagauja PPr36. 2. tr. prašinėti: Jau anas ubagáuja kapeikų Tr. | Dabar valdžia ubagáu[ja] iš žmonių tai gyvuolių, tai bulvių Jrb. | refl. Vgr: Eina su torelka par bažnyčią [kunigai] i ùbagaujas Krš. Ka savo nėra, ir ùbagaukias kame ką gaudamas Eig. \ ubagauti; išubagauti; nuubagauti; paubagauti; parsiubagauti; persiubagauti; priubagauti; suubagauti

Ką reiškia žodis ubagavimas? Visi terminai iš raidės U.