svetur reikšmė

Kas yra svetur? svetur̃ adv. K, Š, Rtr, svẽtur NdŽ, Štk, Klk; M, L 1. R147, MŽ194, Amb, Lp svetimame krašte: Svetur gimęs N. Svetimšalis, iž svetur SD32. Jie visą laiką svetur gyveno J.Jabl. Iš svetur̃ atnešta kalba NdŽ. Ką gi svetur išvysi, ko čia nematai? M.Valanč. Svetur ir dainos be širdies, svetur ir beržas kitas rš. ^ Ko pas manęs (pas mumis S.Dauk) nėra, to ir svetur̃ negausi Sch91(Rg). Visur gražu, bet svetur neramu LTsV215. Gerai negerai – svetur ne namai Sb. Svetur ir pieno upės teka Kair. 2. R, MŽ, K, RtŽ ne namie, svetimoje vietoje: Svetur̃ būdamas, t. y. pas svetimų žmonių J. [Butelninkų] vaikai vos tik prastirpsta, būdavo, jau ir eina svetur sau darbo ir duonos ieškoti I.Simon. Buvau tada namie, ne svetur̃ NdŽ. Svetur̃ tai bėgtų arkliai, o namie stovės J. Mano motušė kaip mirė, aš svetur̃ užaugau Gsč. Svẽtur ka pasius mušti! Brs. | O aš, sako, važiuoju svietan, svetur̃ Žrm. ^ Svetur gerai, bet namie dar geriau LTR(Žg).

svetur sinonimai

Ką reiškia žodis sveturgimis? Visi terminai iš raidės S.