padėjimas reikšmė

Kas yra padėjimas? padėjìmas sm. (2) → padėti. 1. Ne savo padėjimù nerasi Slnt. Pranyko sulig padėjimù pirštinės Pc. Nudaužysu nagus už nepadė́jimą į vietą Krš. Kito padėjimą negali rasti B. ^ Blogas padėjimas ir geras akis pagadina LTR(Pnd). 2. Ar čia šepečiui padėjìmas? Mrj. Kai nėra gero padėjìmo, tai viskas ir dingsta Ig. Kamaraitėj visas padėjìmas Pls. Aš nežinau tavo padėjìmo, kur kas padėta Rm. Turėčia daug bul'bų, ale nėr padėjìmo Slm. Kam mums reik tiek padė́jimo Skr. Kamine toks padėjìmas būdavo Jrb. | refl.: Reikia visko: ir siūlų, ir skudurėlių, ir jiems pasidėjìmo reikia Mrj. 3. padėtis, būklė: O toks žmonių padėjimas ir šiandien neatsimainė A1884,265. Padėjìmas [Lietuvos] terpu kitų žemių gan gražus ir patogus BM63. Didžiojo kunigaikščio padėjimas valstybėje buvo dvejopas A.Janul. Raulas pradėjo suprasti savo padėjimą, ir pikta darėsi jam ant širdies J.Bil. Bet mano padėjimas neleido man rodyti savo rūstybės J.Balč. Jo padėjimas nepavydėtinas GK1938,9. Man toks buvo padėjìmas, kad aš negalėjau kitap sakyti Mrj. Aš tokiam padėjime kaip šuo, į šulinį įkritęs: nei išlipt, nei išlakt! Žr. Sunkus mažo padėjimas: kas jį nori, tas ir plaka V.Piet. ║ prk. nėštumas: Jei moteris, būdama padėjime, vogs, tai ir vaikas bus vagilius LTR(Ant). ║ ūkis, gyvenimas: Ano pati iš gero padė́jimo yr atejusi Vvr. 4. aplinka, apylinkė: Ant Šaukėnų kalnuotas ir miškuotas padėjìmas Up. Pirmąsyk šiais padėjìmais keliauju Kltn. 5. vardas, pavadinimas: Mano tėviškės padėjimas vadinasi Vijurkai Krtv. Koks tos knygos padėjìmas? Up. Nebeatmenu, koks čia padė́jimas (kaimas) Krž. 6. pakalimas: Vienų puspadžių padėjìmas kiek dabar kaštuoja! Rm. 7. SD272, R211, B, PK48, K → padėti 12: „Rods“, tarė Slunkius, „vėl bensyk su padė́jimu Dievo išmiegot ir sąnarius atgaivinti galėjom“ K.Donel. Kas man iš to tavo padėjimo? S.Dauk. Duosti pakankantį padėjimą savo kiekvienam SPI315. Jeib tavo gautų padėjimą, kaip tu pats gavai Mž375. | Ateit žmonių padėjimas (išgelbėjimas), o dangaus viso palinksminimas SGI30. 8. → padėti 6: Užlaikydavo visus religijos padėjimus A.Baran. Kur dėsi svieto atkaklybę, kuri visados verta laukan visų doriausią padėjimą S.Dauk. Dabar kiti laikai, kiti padėjìmai Ar. 9. skirsnis, perskyrimas: Kožnos knygos yra padalytos ant padėjimų, o padėjimai ant eilučių Tat. \ dėjimas; antdėjimas; apdėjimas; atidėjimas; įdėjimas; išdėjimas; nudėjimas; padėjimas; perdėjimas; pradėjimas; pridėjimas; sudėjimas; uždėjimas

padėjimas sinonimai

Ką reiškia žodis padėjis? Visi terminai iš raidės P.