pavadinimas reikšmė

Kas yra pavadinimas? pavadìnimas sm. (1) → pavadinti: 1. M, Sut, L, J.Jabl, Š, Rtr, ŽŪŽ148, DŽ1, Mrj Tik pardõstė turi veiksmo pavadinimo reikšmę KlbXXXIV (1)77. | refl. NdŽ. ║ vardas: Lotyniškas augalo pavadìnimas NdŽ. Aguona – piemenų žaidimo pavadìnimas KŽ. Veikėjų pavadinimai (nomina agentis) – tai tokie daiktavardžiai, kurie su priesagomis ar galūnėmis yra padaryti iš veiksmažodžių ir žymi pagrindiniu žodžiu pasakyto veiksmo atlikėją LKGI317. Raidiniai garsų pavadinimai MuzŽ. Lietuviškai kalbančių žmonių tarimu, to kaimo pavadinimas yra Puoriaĩ, Puoriùs KlbX282(J.Balč). Kas kaimas, tas pavadìnimas Brs. Kožnas miškiukas su pavadìnimu Šl. Daba kanalai išvaryti, nebė[ra] pavadìnimų Gsč. Vesių (kaimų) pavadìnimai Zt. Nuog seno tas pavadìnimas yra Krm. Čia mūs laukuos daug pavadìnimų yra Dgč. Nežinau šitų šviežių pavadìnimų Antr. Yra jos kokis pavadìnimas, al nemenu Lnt. Kiek čia vardų, pavadinimų – visų ir neatminsi A.Vien. Tą pavadìnimą nebuvau girdėjęs ir ėjau į stotį pasiklausti [1938 m.], kur ta Ebenrodė Plšk. Anas vis tiktai savo garbino šitą pavadìnimą (titulą)šit bajoras! Ml. Džiaugčiausi nuoširdžiai, jeigut galėčiau pelnyti norint šešėlį to pavadinimo A1884,11. Tai tik pavadìnimas grybelis (odos liga) Erž. | refl. Kv, Skdv, Jsv: Toks kaimo pasivadìnimas buvo – Aukštiejai Klk. Aš užmiršus tuos pasivadìnimus Všt. Kožna vietelė turėjo pasivadìnimą, išdraskė, viskas nūejo po kelmų Jdr. ║ antraštė: (Knygos) skilties pavadinimas BŽ149. Negaliu nieko rašyti, jeigu novelė, apysaka neturi pavadinimo P.Cvir. 2. Q314, SD1137, H161, M, L, Š, Rtr, NdŽ, KŽ Pavadinimas tieson SD288, N. Šventu pavadinimu pavadintas CII339. To pasaulio rūpesčiais apsipainioję užtruko Viešpaties pavadinimo ir atpuolė nuog karalystės Dievo DP275. Nes Dievas dovanų ir pavadinimo savo nesigail BtPvR11,29. | refl. NdŽ. 3. VlnE114, R, R63,296, MŽ, MŽ84,395, KII211, Rtr pašaukimas, palinkimas, padėjimas: Kokį pavadìnimą tu turi? K. Neturit… darbo gailėtiesi kožnas pagalei savo pavadinimą Mž115. O Petras, užmiršęs teip didžio įsakymo Viešpaties, užmiršęs urėdo ir pavadinimo savo, klausias apie svetimą pavadinimą DP414. Savo pavadinimo darbai N. Ižg kur išmokysimės, kaip Dievo baimėje priderančiai Viešpatį savą sakiot ir pavadinimui savam gana daryt turime DP416. Būk savo pavadinime vis teisus ir stropus prš. 4. KŽ darbas, pareigos, profesija: Priveizdžiu darbą, pavadinimą savo R389, MŽ523. Tai nesutinka su mano pavadinimu R18, MŽ23. Žmogus savame pavadinime tur dirbti nepateikti, idant laimėtų BPII277. Į kitą pavadinimą įsikišti N. \ vadinimas; atvadinimas; įvadinimas; išvadinimas; pavadinimas; parvadinimas; pravadinimas; privadinimas; suvadinimas; užvadinimas

pavadinimas sinonimai

pavadinimas junginiai

  • failo pavadinimas, firmos pavadinimas, firmos pavadinimas/ženklas, kilmės pavadinimas, pavardė, pavadinimas, produkto pavadinimas, verslo pavadinimas
  • kilmės pavadinimas, produkto pavadinimas, registruotasis prekės pavadinimas, verslo pavadinimas
Ką reiškia žodis pavadininkas? Visi terminai iš raidės P.