šit reikšmė

Kas yra šit? 1 šìt prt. KŽ žr. šitai: 1. Š, FrnW, KŽ, Sb, Pb O tamsta, senel, ar iš to sodžiaus, kur šit už miškelio? Sz. Šìt pro medžiukus matyti muno troba Užv. Mūsų kaimas šìt tas – Vyskupiškių kaimas Vvr. Čia šit, čia užpilk storiau, – rodo berniukui Rimeika Žem. Du vaiku šìt turiu, apsitvarkau Drsk. Agi nematai – šìt peilis tau akis bado Kair. Šit keli ir tos rūšies pavyzdžiai J.Jabl. 2. DŽ Šìt ką vienybė padaro NdŽ. Šit ką dar turiu pasakyt Grž. O senatvė šit ir čia Mair. Šit apie pietus ir ateinąs toks ubagelis su tarbelėm apsikabinėjęs LMD(Sln). Šit išaušo aušrelė, užtekėjo saulelė LTR(Lnkv). Pro vyšnelių sodnelį, pro rūtelių darželį šit ir atjoja trys jauni berneliai LLDII285(Gdž).
2 šit' (<šitei) adv. NdŽ žr. šitaip: 1. Švnč Šìt tai jau ne bet kas padaris Užp. Šìt aš nepadaryčiau Dsn. Neraudy šit baisiai LKKI184(Lkm). Šìt kaip anas gyvendamas neužsigyvensi Trgn. Šìt aš merkiu kojas [v]andenin ir šildžiu Adm. Man atrodė šìt Lb. Aš jum šìt pasakysiu Dglš. Vėžys! A reikia šìt būt Sug. ^ Kad tu man, Dieve, šìt, tai ir aš tau šìt Trgn. 2. Kur tu parstripailiosi namo šìt girtas Trgn. Šìt nekęst močios (anytos), Dieve lenk! Vj.
3 šìt pron. demons. n. NdŽ žr. 1 šitatai: Ką šìt reiškia? DŽ1. Nekalba, kurs šit aba tat padaris, bet kurs tiki – nepražus SE129.

Ką reiškia žodis šitai? Visi terminai iš raidės Š.