klojimas reikšmė

Kas yra klojimas? klojìmas sm. (2), klójimas (1), klójimos ind. → kloti. 1. (linų) skleidimo vyksmas: Pri linų klójimo talka Krš. Dėl tavo klojimo bus lineliai pakloti JV258. Atsibodo man šįmet tas linų klojimas Skr. 2. (linų) skleidimo laikas: Dabar pats linų klojimas: ir oras gražus, ir laiko yra Brt. 3. refl. linų klojėjimasis: Reik neduot klojìmuis užsitęst Rs. 4. vieta, kur ką kloja: Jos klojimėlis tai rūdymuosna LTR(Vlk). 5. refl. dėstymasis, klostymasis: Sienelės storėjimas priklauso nuo naujų sluoksnių klojimosi rš. 6. medžiais išklotas kelias: Skyniau skyniau skynimėlį, klojau klojau klojimėlį per žaliąją girelę (d.) Vel. 7. kas patiesta, pataisyta (apie patalą): Klojo merga patalėlį, minkštų pūkų klojimėlį LTR(Srj). 8. trobesys javams laikyti, kluonas: Jau mūsų javai klojimè, lietus nieko nebepadarys Paį. Antis klojime SD333. Rugius ir kviečius klojimè sukrausime Grdž. Pasistatėm ir klojìmą, ir daržinę Grž. aviza">Aviža prašė klojiman sukrauti NS59. Byra dirvoj, byrės ir klojime NžR. Jau klojimuos žmonės kulia Kp. ^ Darbštus – klojiman, tinginys – vežiman KrvP(Mrc). 9. R plūktinė ar lietinė asla (klojime), grendymas, laitas, padas: Klojìmas nuplūktas iš molio Žg. Prieš kūlimą reikia pataisyti klojimą Lpl. Dabar išsikulkime su ruliu sėmenis, kol klojimas sausas Kri. Klimų jaujos klojimas lygus kaip stalas Skdv. Suversk šiaudus iš šalinės ant klojimo Iš. Mūsų daržinės klojìmas cementu išpiltas NmŽ. Suklokiat rugius ant klojimo ir kulkiat Nv. Kluonas ant dviejų klojimų Kt. Vežant rugius, arkliai klojimą išmyniojo Užv. Rasa dangujęja norėdamas Viešpatis Dievas klojimo pašlakyt, visą vilną pirm papildė DP626. 10. vienam kartui kulti ant grendymo suklojamas javų kiekis: Iškūlė tris klojimùs Erž. Šitą klojimą nukūlę eisim pusryčiaut Plv. Trumpas grendymas, negalima didesnio klojimo paklot Alv. Ar jau daug klojimų apmušėt (iškūlėt)? Al. Vakar išmynėm keturius klojimus Ėr. Nuo gaidžiagystės du klojimù iškūlė Dkš. Keturis klojimùs po dvi kapas rugių iškūlėm, kol išaušo Dglš. Dvylika ar dešims pėdų kap paklojam, tai klojìmas vados (vadinas) Azr. Pasiklojom klojìmą ir kulam J. Pusę klojìmo kūlių iškrėtėm Jnšk. Vyrai, greičiau skubėkit klojìmą kloti Jnšk. Puskapį į klojìmą suklojom Kt. Klojìmą bemušdams, [Dočys] į karčemą žiūri K.Donel. 11. → kloti 9: Gaudžia galingos vamzdžių klojimo mašinos sp. 12. refl. → kloti 22: Geras klojimos gyvenime Jzm. Gero klojimos ir gerų metų! Jzm. \ klojimas; apklojimas; įklojimas; išklojimas; nuklojimas; paklojimas; perklojimas; suklojimas; užklojimas

klojimas sinonimai

Ką reiškia žodis klojimgalis? Visi terminai iš raidės K.