nurodymas reikšmė

Kas yra nurodymas? nuródymas sm. (1) DŽ1 1. → 1 nurodyti 1: Dėkui už tamstos nurodymus ir pataisas K.Būg. Aš pasitenkinu tik paviršutinės dainų išvaizdos nurodymu LTII96(Sab). 2. → 1 nurodyti 3: Raitelis, išklausęs kelio nurodymų, sėdo į balną ir, pasipliekęs kuiną, ristute leidosi tolumoje mėlynuojančio miško link V.Myk­Put. Už nurodymą bernai trečią dalį radybų atidavė pavargėliui geruoju LTR(Ant). 3. pasakymas, kas ir kaip darytina, paliepimas: Painformuoti, nurodymus duoti, pamokinti LL157. Mes išmokstame klausyti proto nurodymų J.Jabl. Niekas nesipriešino jo nurodymams rš. Tačiau jis jau buvo davęs nurodymus moterims virtuvėje, ir tos tuojau pradėjo rūpintis, kuo pavaišinti svečius A.Vencl. Viršininkai turi duoti savo nurodymus, tik išžvalgę ir išaiškinę aplinkybes rš. Būdavo, vokiečiai duoda nurodymą tiek ir tiek centnerių miltų prikrauti į vagonus rš. 4. LL283 rodyklė. 5. KII381 atmetimas, atstatymas. \ rodymas; aprodymas; atrodymas; darodymas; įrodymas; išrodymas; nurodymas; parodymas; priparodymas; prirodymas; užrodymas

nurodymas sinonimai

nurodymas junginiai

  • Santykinis folderio nurodymas
Ką reiškia žodis nurodyti? Visi terminai iš raidės N.