prikrauti reikšmė

Kas yra prikrauti? prikráuti tr. 1. K pilną pridėti: Prikimštas, pripiltas, prikrautas SD160. Sunkiai prikrautas vežimas J. Prikróvėm vežimą, net arkliai neveža Lzd. Prikróvė tiek, kad arklys nė iš vietos Grž. Jei tiktai geras oras pasitinka, par porą nedėlių [bitės] savo aulius pilnus prikrauna S.Dauk. Prikrauk dvylika laivų, o vieną tuščią palik mum BsPIV203. Surinko tada ir prikrovė dvylika pintinių trupučių Ev. Prikrauk vyrams tiemus maišusistrova (javais, javų) BB1Moz44,1. | prk.: Audrų, perkūnijų prikrauti, lingavo debesų laivai S.Nėr. ^ Ubago terbos neprikrausi VP47. | refl. tr.: Jis prisikrauna pilnas kišenes obuolių rš. Laivui nemaža reikia prisikrauti kuro J.Balč. Prisikrovęs maišą mėsos, norėjo išeiti laukan BsPII5. 2. daug pridėti (ant ko): Ant stalo knygų tarytum kraute prikráuta J.Jabl. Čia buvo prikrauta ant stalo gardžiausių valgių J.Balč. Padarykit tai, prikraukit galvijus jūsų ir leiskitės (keliaukite) Ch1Moz45,17. 3. refl. tr. daug susikaupti, susitaupyti: Daug prisikrovė senųjų amžių pasakų rš. Jis ten turtų prisikrovė J. Grigas turėjo prisikrovęs gero skatiko, tik buvo labai šykštus V.Krėv. Beapgaudinėdamas prisikrovė turtų KrvP(Prn). 4. KII2 užtaisyti (šaunamąjį ginklą). 5. DŽ pripildyti (bateriją). 6. euf. priteršti, pridergti: Pastačiau vaiką ant suolo, ir prikróvė Ds. Diržą nespėjo atsileisti ir prikrovė lenteres Skr. ^ Duodu kepurę prikraut, kad ir šiandien gavai [mušti] rš. 7. euf. įtaisyti, prigyventi: Prikróvė vaiką mergei, o pats į Prūsus Lnk. ◊ vežìmą prikráuti daug pripasakoti: Tai aš tamstai galiu [pasakų] vežìmą prikráuti Lž. \ krauti; antkrauti; apkrauti; atkrauti; įkrauti; iškrauti; nukrauti; pakrauti; perkrauti; prakrauti; prikrauti; sukrauti; užkrauti

prikrauti sinonimai

prikrauti antonimai

Ką reiškia žodis prikraštinis? Visi terminai iš raidės P.